Bild med texten

Nedskärningarna får inte försämra kvinnors och barns välmående!

18.04.2024 kl. 11:36
Svenska Kvinnoförbundet påminner regeringen om att ekonomiska anpassningsåtgärder och nedskärningar inte är könsneutrala, de har alltid könskonsekvenser. 

Kvinnor är mer beroende av män av socialskyddet och offentlig service, och därmed drabbar nedskärningar i dessa kvinnor hårdast. 

Svenska Kvinnoförbundet kräver att det görs en omfattande könskonsekvensanalys av regeringens nya anpassningsbeslut, så att nedskärningarna inte oskäligt drabbar vissa grupper i samhället. 

Svenska Kvinnoförbundet välkomnar särskilt beslutet om att trygga förlossningsavdelningar och dygnet runt-jourer som tidigare varit hotade. 

Förbundet uttrycker oro över de planerade nedskärningarna i finansieringen till tredje sektorns social- och hälsovårdsorganisationer. Tredje sektorns sote-organisationer erbjuder livsviktigt stöd i vardagen för många finländare.

Ungefär en tredjedel av social- och hälsovårdsorganisationerna är barn- och familjeorganisationer. Nedskärningarna försämrar direkt deras möjligheter att göra förebyggande arbete med låg tröskel till exempel för att stödja psykisk hälsa och förebygga mobbning och våld inom familjen. 

De planerade nedskärningarna drabbar dem som redan har det svårt i samhället och riskerar att ytterligare öka behovet av de redan belastade offentliga tjänsterna.  

Svenska Kvinnoförbundet kräver att de ekonomiska anpassningsåtgärderna görs rättvist och att könskonsekvenserna tas i beaktande.