Bild med texten My Voice My Choice - ääni aborttioikeudelle - en röst för aborträtten

My Voice My Choice - en röst för aborträtten

23.04.2024 kl. 07:00
Mer än 20 miljoner kvinnor i Europa saknar tillgång till säkra aborter. Vi vet att abortförbud inte minskar antalet aborter - det gör dem farliga. Underteckna det europeiska medborgarinitiativet för att trygga aborträtten i Europa - tillsammans kan vi göra förändring!

Osäkra aborter är en av de största orsakerna till mödradödlighet som kan förebyggas. Trots det begränsar flera EU-länder fortfarande aborträtten eller till och med förbjuder abort.

Aborter är i praktiken förbjudna i EU-länderna Polen och Malta. I Österrike och Kroatien är aborter är lagliga, men kostar. I en del länder finns rätten till abort i teorin, men inte i praktiken. Till exempel i Italien vägrar 50-80% av vårdpersonalen, beroende på området, att utföra aborter.

I Tyskland och Ungern beviljas abort, men en partisk abortrådgivning som medvetet syftar till att påverka beslutsfattandet är en förutsättning. I Ungern tvingas den som söker abort att "lyssna på fostrets hjärtslag". Ljuden kommer de facto från maskinerna.

En obligatorisk väntetid mellan begäran om abort och dess förverkligande tillämpas i Irland, Lettland, Ungern, Tyskland och Luxemburg. Det här begränsar tillgången till snabb och förmånlig vård, och strider mot WHO:s rekommendation att man bör undvika medicinskt onödiga fördröjningar i tillgången till abort.

Bristen på rätt till abort eller en begränsning av aborträtten är en människorättskris. Ingen gravid kvinna ska behöva dö på grund av begränsningar i rätten till abort. Bland annat FN:s människorättskommitté har erkänt rätten till abort som en mänsklig rättighet.

Därför öppnar vi imorgon tillsammans med kvinno- och människorättsorganisationer runt om i Europa det europeiska medborgarinitiativet My Voice My Choice med målsättningen att trygga rätten till abort överallt i EU. 

För att lyckas med det här bör vi samla in en miljon namnteckningar i hela EU. I Finland är målet att samla in 35 000 namnteckningar till medborgarinitiativet före EU-valet den 9 juni.

Alltför många flickors och kvinnors liv är i fara i Europa för att de saknar rätten till abort. Den här våren kan du vara en röst för aborträtten i EU - kom med i kampanjen för att trygga rätten till abort i hela EU, och ge din röst i EU-valet till en kandidat som står upp för alla flickors och kvinnors rätt till sin kropp. Underteckna det europeiska medborgarinitiativet - tillsammans kan vi göra förändring!

Anita Westerholm, ordförande
Ramieza Mahdi, vice ordförande
Pia Sundell, vice ordförande
Anna-Karin Tötterman, vice ordförande

Insändare i Hufvudstadsbladet och Åbo Underrättelser 23.4.2024