Anita Westerholm kandiderar i EU-valet

29.04.2024 kl. 14:31
Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm meddelar idag 29 april att hon kandiderar i EU-valet som hålls den 9 juni.

- För att motverka populism och polarisering behövs röster i Europaparlamentet som tydligt står upp för fred, frihet, demokrati, rättsstaten och jämlikhet. Jag vill se ett tryggt och jämställt EU där det tas tillvara på möjligheterna och där gränsöverskridande hot effektivt bekämpas tillsammans. Nu behövs långsiktighet och ansvarstagande, säger Westerholm.

Westerholm betonar att EU-beslut påverkar din och min vardag. En betydande del av den finska lagstiftningen kommer från EU.

- Den ton som råder i EU parlamentet påverkar vårt samhälle, både internationellt och nationellt. En färsk kartläggning visar att ca 45 % av kommunstyrelsernas ärenden har en direkt eller indirekt koppling till EU:s rättsakter, poängterar Westerholm.

Westerholm vill värna om demokratin, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

- Just nu brinner det krig även i Europa och det rådande säkerhetspolitiska läget är mycket allvarligt. EU kom till som ett gemensamt fredsprojekt och arbetet för fred, stabilitet och trygghet måste fortsätta. EU ska stå orubbligt i sitt stöd till Ukraina och sanktionerna mot Ryssland ska fortsätta och stärkas. Det är en säkerhetspolitisk fråga att EU välkomnar nya länder som uppfyller medlemskraven och att EU satsar på självförsörjning, säger Westerholm.

Westerholm framhåller att framtiden måste vara hållbar utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Det säger sig självt att vi inte kan leva över våra ekonomiska och ekologiska tillgångar. Det behövs satsningar på tillväxt, den gröna omställningen ska ses som en möjlighet och beslut ska fattas så att alla människors lika värde respekteras.

- Om det fortsätter i samma takt som nu kommer det att ta 284 år att nå global jämställdhet - fram till år 2308, enligt en rapport från FN. Nu behöver vi höja våra röster för ett jämställt Europa. För att utnyttjande av människor, kvinnor och barn måste sluta. För att det måste bli stopp på våld. För att allas självbestämmanderätt över sin kropp ska respekteras. För att rasism aldrig ska normaliseras. För att rättigheter ska vara lika. Vidare måste EU:s inre marknad stärkas så att företag kan verka jämlikt och vara framgångsrika och vi måste bekämpa klimatförändringen, avslutar Westerholm.

Westerholm har bred erfarenhet av politik. Hon är stadsstyrelseordförande i hemstaden Raseborg och fullmäktigeledamot samt ordförande för nationalspråksnämnden i Västra Nylands välfärdsområde. Hon arbetar som specialmedarbetare för minister Henriksson sedan januari 2022, till ansvarsområdet hör bland annat frågor som rör nordiskt samarbete, utrikespolitiska frågor och social- och hälsovårdsfrågor. Till sin utbildning är Westerholm rättsnotarie.