Foto på Svenska Kvinnoförbundets presidium

Stoppa nedläggningen av Centret för jämställdhetsinformation!

16.05.2024 kl. 10:36
Svenska Kvinnoförbundets presidium har med bestörtning tagit del av nyheterna att Centret för jämställdhetsinformation kommer att läggas ned till följd av de nyligen avslutade samarbetsförhandlingarna vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Som en följd av nedskärningar i finansieringen till Institutet för hälsa och välfärd kommer institutets anställda att minska med omkring 15 procent. Med nedskärningarna strävar man efter en årlig inbesparing på 12 miljoner euro mellan åren 2024-2027.

Svenska Kvinnoförbundets presidium konstaterar att nedläggningen av Centret för jämställdhetsinformation är ett stort bakslag för jämställdhetsarbetet i Finland. Centret har fungerat som en av Finlands jämställdhetsmyndigheter och det har tagit fram forskningsbaserad information om jämställdhet.

Avskaffandet av Centret för jämställdhetsinformation gör det svårt att framöver få tillgång till information om jämställdheten i Finland och försvagar därmed förutsättningarna för kunskapsbaserat beslutsfattande.

I och med avskaffandet blir Finland även det enda nordiska landet utan ett nationellt informationscentrum för jämställdhet.

Svenska Kvinnoförbundet konstaterat att nedläggningen av Centret för jämställdhetsinformation bromsar jämställdhetsutvecklingen i Finland och distanserar oss från de övriga nordiska länderna.

Nu är inte läge att skära ner i de redan knappa resurserna för jämställdhetsarbetet i Finland. Svenska Kvinnoförbundet kräver att beslutet att lägga ned Centret för jämställdhetsinformation omprövas.

Foto: Julia Lillqvist