Bild på Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi

Svenska Kvinnoförbundet stöder Ramieza Mahdi till vice ordförande för SFP

23.05.2024 kl. 10:15
Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse har enhälligt beslutat att stöda Ramieza Mahdi i SFP:s vice ordförandeval.

Förbundsordförande Anita Westerholm säger att alla vice ordförandekandidater är kunniga och kompetenta, samtidigt som styrelsen ansåg det vara självklart att understöda förbundets vice ordförande i valet. 

Ramieza Mahdi jobbar som sjukskötare på Vasa Centralsjukhus och är fullmäktigeledamot i Österbottens välfärdsområde samt fullmäktigeledamot i Vasa stadsfullmäktige.

Med tanke på utmaningarna inom vården de kommande åren är det viktigt att SFP har vårdkunnande i ledningen. Ramieza Mahdi är inte bara vårdpolitiker, utan hon har via sitt yrke och arbete också en bred kunskap om vardagen för personalen och de vårdbehövande.

Mahdi vill skapa framtidstro i den oroliga tid vi lever i. 

– Nu behöver vi värna om de demokratiska värderingarna. Jag vill blicka framåt. För mig betyder det att skapa progressiva och hållbara lösningar som möter samhällets behov och utmaningar. Med det lyckas vi bara genom samarbete, understryker Mahdi.

Jämställdhet, allas lika värde och respekt för mänskliga rättigheter är Mahdis grundläggande värderingar.

- För mig handlar feminism om ett samhällsbygge med målsättningen att skapa utrymme för alla människor, så att varje individ kan utvecklas till sin fulla potential utan diskriminering, säger Mahdi. 

Engagemanget i Svenska Kvinnoförbundet har gett Mahdi perspektiv på hela Svenskfinland.

- Tillsammans med partiaktiva vill jag arbeta för liberala värderingar, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter – sådant som alltid varit SFP:s kärna, säger Mahdi.