Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm: Äntligen blir könsstympning straffbart genom separat bestämmelse i strafflagen

13.06.2024 kl. 13:58
Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm gläder sig åt regeringens förslag till ändringar i strafflagen för att förtydliga straffbarheten för kvinnlig könsstympning.

- Det är ett viktigt ställningstagande för flickors och kvinnors fysiska integritet och sexuella självbestämmanderätt att regeringen nu föreslår dessa lagändringar och på så sätt förtydligar gärningarnas straffbarhet, säger Westerholm.

Svenska Kvinnoförbundet har jobbat länge tillsammans med kvinno- och människorättsorganisationer för att såväl kvinnlig könsstympning som förberedelse till kvinnlig könsstympning ska vara straffbara gärningar genom separata bestämmelser i strafflagen.

- Vi är glada över att kriminaliseringen också gäller förberedelse av kvinnlig könsstympning, vilket kan innebära att en kvinna eller en flicka förs utomlands för könsstympning, säger Westerholm.

Westerholm betonar att en explicit kriminalisering av kvinnlig könsstympning klargör handlingens allvar och straffbarhet, samtidigt som den tydligare signalerar till sakkunniga inom olika områden att de har en skyldighet att bekämpa kvinnlig könsstympning och att anmäla misstänkta fall till polisen.

- En separat kriminalisering ger dessutom ett tydligt budskap till dem som överväger könsstympning att alla skadliga ingrepp på flickors könsorgan är straffbara, säger Westerholm.

Arbetet med lagändringen inleddes under Anna-Maja Henrikssons (SFP) tid som justitieminister i den förra regeringen, då justitieministeriet tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att bereda åtgärder för att i strafflagen tydligare kriminalisera könsstympning av flickor och kvinnor.