Artikel

Pohjois-Pohjanmaan poliittiset naisjärjestöt: Myyttinen lasikatto

Pohjois-Pohjanmaan poliittiset naisjärjestöt ovat huolissaan yhä voimissaan olevista myyttisistä lasikatoista. Useat tutkimukset valitettavasti osoittavat, että elämme edelleen lasikattojen alla. Liitetäänkö satavuotisen Suomen etuliitteeksi tasa-arvon mallimaa vai tasa-arvoharhainen? Jotta lasikattoihin saadaan todellista muutosta, on rohkeasti myönnettävä niiden olemassaolo.

Jungner-Nordgren: Idag upphör kvinnornas löneutbetalning

Jungner-Nordgren befarar att vi kommer att se en ytterligare ökning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män samt en försämring av kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Hon betonar vikten av att regeringen utvärderar och beaktar könskonsekvenserna av det ekonomiska beslutsfattandet och nedskärningarna.

Vi måste få in fler kvinnor i kommunfullmäktige

Andelen invalda kvinnor i kommunfullmäktige måste växa. Nästa vår i april hålls det kommunalval. Beslutsfattarna i kommunen påverkar jämställdheten i praktiken och konkreta saker i invånarnas vardagsliv. Det är inte irrelevant vem som bestämmer om dem.

Människohandels- offers rättigheter måste tryggas

Under 2015 och början av 2016 har sammanlagt 54 nigerianska människohandelsoffer sökt skydd i Finland. Av dem har 19 beviljats någon form av uppehållstillstånd, medan majoriteten – 35 kvinnor – har avvisats.

Jungner-Nordgren gläds över kvinnlig partiordförande

Svenska folkpartiet har idag på partidagen i Åbo valt riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson till ny partiordförande. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren gläds över att SFP har fått sin första kvinnliga partiordförande.

Jungner-Nordgren: Endast plåster på såren

Ett år efter att regeringen tillträdde har regeringens jämställdhetsprogram äntligen publicerats. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren befarar att programmet kommer att ha endast en liten betydelse.

Bevara gruppstorlekarna och den subjektiva rätten till dagvård i kommunerna

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Subjektiv rätt till fortsatt högklassig och jämställd dagvård

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Återinför den subjektiva rätten till barndagvård

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016