Anna Jungner-Nordgren: Pensionsreformen får inte ske på kvinnornas bekostnad

01.04.2015 kl. 13:14
Pressmeddelande 1.4.2015

Pensionerna är en direkt spegling av ett ojämställt arbets- och familjeliv. Jämställda familjeledigheter, löner och arbetsvillkor är avgörande för jämställda pensioner. Svenska Kvinnoförbundet anser att den ekonomiska tryggheten för kvinnor måste stärkas. Därför måste den nya regeringen ännu granska pensionsreformen ur ett könsperspektiv innan den ges till riksdagen.

- Vi kräver att den pågående pensionsreformens könskonsekvenser bedöms noggrant och att pensionssystemet blir jämställt. Den nya modellen får inte försämra pensionen för kvinnor, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Kvinnornas pension utgör i dag i genomsnitt 78 % av männens pension. Speciellt kvinnor som har långa utbildningstider och dessutom stannar hemma med barn med hemvårdsstöd har enligt nuvarande system kunnat kompensera för detta i slutet av sina arbetskarriärer.

Familjeledigheterna påverkar betydligt kvinnornas arbetskarriärer och speciellt den pension som inbesparas under vårdledigheten blir väldigt liten i jämförelse med pension som införtjänas i arbetet eller under föräldraledigheten. Eftersom pension införtjänas under moderskaps- och föräldraledigheten på basen av löneinkomsten, medan den endast beräknas på en drygt 700 euros månadslön under vårdledigheten, innebär vårdledigheten en pensionsfälla för kvinnor. I dagens läge använder kvinnorna 97 % av vårdledigheterna.

- Om den förhöjda koefficienten försvinner i slutet av karriären kommer kvinnor i fortsättningen inte att kunna kompensera för låga pensioner på grund av vård av barn, säger Jungner-Nordgren.

En helhetsform av familjeledighetssystemet är en oerhört viktig del för att vi ska få en jämställd arbetsmarknad, jämställda löner och pensioner. Därför bör nästa regering på allvar ta itu med en helhetsreform av familjeledighetssystemet.

- Om föräldrarna skulle dela på familjeledigheterna enligt 6+6+6-modellen, skulle också kvinnornas löneutveckling och pensioner på sikt förbättras, säger Jungner-Nordgren.

För mera information:

Anna Jungner-Nordgren,

Ordförande, Svenska Kvinnoförbundet

anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44