Umgängesföräldrar ska räknas som barnfamiljer

08.04.2007 kl. 10:00
Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

Skilsmässor med barn involverade är inte en ovanlighet i dagens Finland. Trots emotionellt upprivande skilsmässoprocesser skall barn ha rätten och möjligheten att kunna leva ett fullgott och tryggt liv hos båda sina föräldrar. Barnen måste vara mantalsskrivna hos endera föräldern t.o.m. om föräldrarna kommit överens om delad vårdnad så att barnen t.ex. bor växelvis hos dem båda (varannan vecka hos den ena och varannan vecka hos den andra). Även med andra arrangemang har det, till barnens fördel, blivit allt vanligare att barnen "umgås" med den andra föräldern en stor del av tiden. Om barnet t.ex. är 10 dagar/månad hos umgängesföräldern betyder det på årsnivå att barnet bor 120 dagar, dvs. 4 månader per år hos sin andra förälder. En av de viktigaste faktorerna för hur barnet klarar sig efter föräldrarnas separation är att förhållandet till båda föräldrarna bibehålls.

Vid uträkning av bostadsbidrag, utkomststöd och andra förmåner räknas den andra föräldern som barnlös. Detta ger upphov till praktiska problem för att bevara ett gott förhållande till barnen. Ifall umgängesföräldern inte har råd med en lägenhet där det finns utrymme för barnen, då de bor hos denna, försvårar det möjligheterna att upprätthålla en god och nära kontakt med sina barn. En umgängesförälder kan ha, som exempel, tre barn men bostadsstöd får den endast för en person. Inte heller de högre matkostnaderna tas i beaktande.

För den förälder som tvingas leva en stor del av tiden isär från sitt barn kan det vara viktigt att föräldraidentiteten uppehålls. Att få visa utåt att man är mamma/ pappa fast barnet är mantalsskriven hos den andra föräldern.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att umgängesföräldern skall räknas som en barnfamilj vid uträkning av sociala bidrag och förmåner, emot uppvisande av ett giltigt umgängesavtal.

Christina Yrjölä-Lindgren, ordförande  
Ann-Jolin Grüne, sekreterare

Centralstyrelsens utlåtande:

Både Pääkaupunkiseudun yksin- ja yhteishuoltajat PÄKSY ry och Hyvä Erovanhemmuus ry har tagit upp samma viktiga ärende som motionärerna. Idag är det vanligt att skilsmässobarn tillbringar betydligt mera än vartannat veckoslut hos umgängesföräldern. Barnet tillbringar ofta 8-10 nätter/ månad hos umgängesföräldern samt ofta en månad på sommaren.


I och med detta utvidgade umgänge har barnet efter en skilsmässa två verkliga hem. Ett hos sin mamma och ett hos sin pappa. Det kan anses som skäligt att vårt samhälle erkänner dessa familjers verklighet och undanröjer de konstgjorda hinder som finns i lagstiftningen och myndighetspraxis för ett verkligt delat föräldraskap, samt ger framförallt barnet möjlighet att likvärdigt umgås med sina respektive föräldrar.

Centralstyrelsen omfattar motionärens yrkande och förslår för årsmötet att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • -att umgängesföräldern skall räknas som en barnfamilj vid uträkning av sociala bidrag och förmåner, emot uppvisande av ett giltigt umgängesavtal.