Artikel

Henrika Lax om porträttet

Konstnären Henrika Lax' tal vid avtäckningen av porträttet av Margareta Pietikäinen 26.10.2007

Framtidspamflett

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse antog vid sitt jubileumsmöte 26.10.2007 en Framtidspamflett

Framfusiga, orädda och otåliga Feminister i farten

– 100 år av kvinnopolitik i Svenskfinland. Pressmeddelande 23.10.2007

Förbättring av stöd till blivande och nyblivna föräldrar

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

Smidigare arbetsmarknad

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007

Umgängesföräldrar ska räknas som barnfamiljer

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2007