Bild på Anna Jungner-Nordgren

Jungner-Nordgren välkomnar jämställd föräldraledighet

05.02.2020 kl. 14:06
Idag presenterar regeringen sin modell för en reform av familjeledigheterna i Finland. I modellen ökar den inkomstrelaterade föräldradagpenningen från nuvarande 11,5 till drygt 14 månader. Den föreslagna modellen är en progressiv förändring som på många sätt kommer att öka jämlikheten och jämställdheten, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Pressmeddelande 5.2.2020

Idag presenterar regeringen sin modell för en reform av familjeledigheterna i Finland. I modellen ökar den inkomstrelaterade föräldradagpenningen från nuvarande 11,5 till drygt 14 månader. Den föreslagna modellen är en progressiv förändring som på många sätt kommer att öka jämlikheten och jämställdheten, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

- Det är glädjande att den nuvarande regeringen tar tag i att förnya familjeledigheterna på ett sätt som på riktigt ger realistiska möjligheter för familjerna att dela mer jämställt på föräldraledigheten. Det här är något som vi jobbat väldigt länge för och något som den tidigare regeringen inte lyckades ro i hamn, säger Jungner-Nordgren.

I den föreslagna modellen får båda föräldrarna en lika stor andel av föräldraledigheten, ungefär 7 månader. Av dessa kan drygt 2 månader överlåtas till den andra parten. Den förälder som är gravid får dessutom en graviditetspenning, en månads ledighet innan barnet föds.

- Vardera förälderns föräldraledighet förlängs således jämfört med nuvarande, även om man skulle överlåta två månader till den andra parten. Det här är viktigt med tanke på den ekonomiska jämställdheten eftersom uttaget av hemvårdsstöd sannolikt kommer att minska som en följd av modellen, säger Jungner-Nordgren.

- Modellen är dessutom könsneutral, vilket är en väldigt viktig signal. Alla föräldrar kommer att ha samma rättigheter, oavsett kön, säger Jungner-Nordgren.

Den nya modellen för föräldraledigheten kommer att vara flexibel och möjliggöra uttag av ledigheten i kortare perioder fram tills barnet är två år. Det här är något som Svenska Kvinnoförbundet har jobbat för länge.

- Större flexibilitet i uttaget av föräldraledighet är avgörande för ett smidigare kombinerande av arbete och familj. Det är viktigt att samhället underlättar småbarnsföräldrarnas vardag och att det ska gå att kombinera perioder av föräldraledighet med arbete på ett mer flexibelt sätt än idag, säger Jungner-Nordgren.

För mer information:
Anna Jungner-Nordgren, ordförande
tel. 040 508 14 44