Bild på Anna Jungner-Nordgren

Jungner-Nordgren: Företagsstöden måste beviljas jämställt

22.04.2020 kl. 12:02
Företagsstöden måste beviljas jämställt till stora och små företag, kvinnliga egenföretagare och företag inom kvinnodominerade branscher måste beviljas stöd i lika stor grad som IT- och programmeringsbranschen, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Uttalande

Företagsstöden måste beviljas jämställt till stora och små företag, kvinnliga egenföretagare och företag inom kvinnodominerade branscher måste beviljas stöd i lika stor grad som IT- och programmeringsbranschen, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

- Det är viktigt att besluten om att bevilja stödpengar till företag med anledning av coronakrisen bedöms ur ett könsperspektiv, säger Jungner-Nordgren.

Stödutdelningen har kritiserats för att stöden inte riktats till de företag och branscher som har drabbats hårdast av coronakrisen. Till exempel de företagsstöd som beviljats av Business Finland verkar ha gått främst till it- och konsultföretag.

- Stöden måste omedelbart könskonsekvensbedömas och åtgärdas, kräver Jungner-Nordgren. Dessutom bör utdelningskriterierna ändras så att företag kan få stöd även för fasta kostnader så som hyror, och på så sätt undvika konkurs på grund av coronakrisen.

Anna Jungner-Nordgren
Ordförande