Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: Dags att modernisera abortlagen till 2020-talet

23.09.2020 kl. 00:30
Den finska lagen om avbrytande av havandeskap fyller 50 år i år och är den mest konservativa i Norden. Finlands abortlagstiftning respekterar inte den gravidas självbestämmanderätt, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm.

- Det är hög tid att kvinnors självbestämmande över sina kroppar respekteras i finsk lagstiftning. Den gravidas egna vilja ska räcka som orsak till abort fram till slutet av graviditetsvecka tolv, säger Westerholm.

Svenska Kvinnoförbundet är en av initiativtagarna till medborgarinitiativet Oma tahto 2020 – Egen vilja 2020, som strävar till att uppdatera och modernisera den finska abortlagstiftningen. I alla andra nordiska länder blev abort möjlig på kvinnans egen begäran före den tolfte graviditetsveckan redan på 1970-talet.

- Kravet på att den gravida måste motivera sitt beslut att göra abort till exempel med ekonomiska eller sociala orsaker samt att man måste besöka två olika läkare för att få en remiss till abort är föråldrat. Förfarandet med två läkares utlåtanden tär dessutom onödigt på bashälsovårdens resurser och kan leda till omotiverade dröjsmål, säger Westerholm.

Kampanjen Egen vilja 2020 driver på att kravet på utlåtande av två skilda läkare ska slopas från lagen och att den gravida på egen begäran ska ha rätt till att avbryta havandeskap fram till slutet av graviditetsvecka tolv.

- Det är dags att modernisera den finska abortlagen till 2020-talet så att den motsvarar rådande praxis samt övrig nordisk lagstiftning. En abort är ofta ett brådskande ärende, där onödig byråkrati som drar ut på processen är betungande såväl för hälsovården som för den som väntar på aborten, säger Westerholm. 

Westerholm säger att kravet på att alla aborter ska utföras inom specialsjukvården också bör slopas. Enligt nuvarande lag bör en abort - såväl medicinsk som kirurgisk – göras på ett sjukhus som har tillstånd för ingreppet, vilket i praktiken innebär ett förlossningssjukhus.

- Det här innebär att avståndet till närmaste instans som får utföra en abort kan bli väldigt långt, då antalet förlossningssjukhus drastiskt har minskat de senaste åren. Idag görs 95 procent av aborterna medicinskt och majoriteten av dessa görs delvis hemma. Således är lagens krav på specialsjukvård ogrundat för medicinska avbrytningar, säger Westerholm.

Det är dags att ta efter den nordiska modellen och modernisera Finlands abortlagstiftning till 2020-talet.   
 

Här kan du skriva under medborgarinitiativet.

För mer information:

Anita Westerholm, ordförande

044-055 7565

Fotograf: Jessica Lindholm