Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: Jämställdheten kan och får inte tas för given

26.09.2020 kl. 13:36
Svenska Kvinnoförbundet vill se att människor världen över har samma möjligheter och rättigheter, att faktorer som kön, ålder, hudfärg, etnicitet, sexuell läggning och socioekonomisk ställning inte inverkar på någons möjligheter eller rättigheter. Jag står här idag för att så inte är fallet, sade förbundsordförande Anita Westerholm på SFP:s partidag i Vanda på lördagen.

- År 2019 var drygt 76 procent av de vuxna offren för familjevåld och våld i nära relationer kvinnor och överlag blir kvinnor med funktionsnedsättning och invandrarkvinnor två till tre gånger mer utsatta för våld än kvinnor som hör till majoritetsbefolkningen, sade Westerholm.

- Inte en enda kvinna satt med i ledningen i 22 finska börsbolag i fjol. Samma år gjordes det rekord, i närapå nio procent av de finländska börsbolagen var vd:n en kvinna – tänk att det högsta rekordet kan vara så skamligt lågt, sade Westerholm.

I sitt inlägg i den allmänpolitiska debatten betonade Westerholm att jämställdhetsutmaningarna dessutom har växt under coronapandemin. Coronakrisen är ett bakslag mot flickor och kvinnor världen över. Våldet mot flickor och kvinnor har ökat i skuggan av coronapandemin, kvinnors och flickors tillgång till reproduktiv hälsovård har försämrats på många håll i världen och kvinnors redan svaga ekonomiska egenmakt har försvagats ytterligare.

- Det behövs ett målmedvetet arbete för att försvara och förstärka jämställdheten. Ute i världen och även i vårt eget land finns det de som motarbetar jämställdhet, sade Westerholm.

- Därför är det av yttersta vikt att det i vårt eget regeringsprogram ingår ett rekordantal åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen. Det finns ett sällan, om än någonsin, skådat ambitiöst jämställdhetsprogram med över 50 åtgärder. Dessutom utarbetas ett program för bekämpning av våld mot kvinnor och sexualbrottslagstiftningen ska totalreformeras bland annat så att våldtäkt ska definieras utifrån bristande frivillighet, sade Westerholm.

Något man kunde tänka sig att skulle kunna tas för givet år 2020 är att självbestämmanderätten över sin kropp respekteras i finsk lagstiftning. Den här veckan publicerades medborgarinitiativet #OmaTahto2020, #EgenVilja2020 som bland annat driver på att den gravidas egen vilja ska räcka som orsak till abort fram till slutet av graviditetsvecka tolv.

- Idag måste den gravida motivera sitt beslut med till exempel ekonomiska eller sociala orsaker och besöka två olika läkare för att få en remiss till abort. Här måste en förändring ske, kvinnans vilja över sin egen kropp ska gå först, sade Westerholm.


För mer information:
Anita Westerholm, ordförande
044-055 7565

Fotograf: Jessica Lindholm