Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: Dags att utvidga screening för bröstcancer till åldersgruppen 40–74 år!

05.10.2020 kl. 10:17
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, årligen insjuknar ungefär 5000 kvinnor i Finland i bröstcancer. Prognosen för bröstcancer som upptäcks i ett tidigt skede är mycket god. Därför är det viktigt att vi förbättrar metoderna för att hitta bröstcancer i ett så tidigt skede som möjligt.

- Vi vill att den avgiftsfria screeningen av bröstcancer utvidgas till åldersgruppen 40–74 år, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm. 

Idag kallas alla 50–69-åriga kvinnor vartannat år till screening för bröstcancer. I Sverige har man utvidgat screeningen till åldersgruppen 40–74 år, vilket Westerholm nu föreslår att även Finland ska göra.

- Av alla som årligen insjuknar i bröstcancer är drygt hälften i screeningåldern, dvs. mellan 50 och 69 år. Det här innebär att nästan hälften av alla som drabbas av bröstcancer inte har fått kallelse till screening. Det här är en orättvisa som vi vill ändra på, säger Westerholm.

Screeningprogrammet räddar årligen liv. Forskning visar att screeningen har stor betydelse för dödligheten i bröstcancer. Hos kvinnor som deltagit i screening är dödligheten i bröstcancer omkring 30 procent lägre.    

- Bröstcancer visar ingen respekt för ålder. Mammografi blir inte mindre viktigt efter att man har fyllt 69 år. I takt med att medellivslängden ökar måste vi också se över åldersgränserna för screeningen, säger Westerholm.

För att vi ska kunna hitta fler fall av bröstcancer och minska på dödligheten i bröstcancer är det också viktigt att undersöka sina bröst regelbundet.

- Därför vill vi att självundersökning av brösten ska läras ut både i studerandehälsovården och i den allmänna hälsovården, säger Westerholm.

För mer information:
Anita Westerholm, ordförande
044-055 7565