Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: Stoppa näthatet!

05.10.2020 kl. 14:26
En omfattande undersökning som Plan International låtit göra visar att 42 procent av flickorna i Finland har utsatts för trakasserier på nätet. Undersökningen visar dessutom att flickor som hör till marginaliserade grupper löper en särskilt stor risk att utsättas för trakasserier på nätet.

Många flickor undviker sociala medier på grund av näthatet.

- Resultatet i undersökningen är alarmerande. Vi måste komma åt trakasserier och näthat bättre, säger Anita Westerholm, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.

Westerholm vill stärka skyddet mot näthat.

- Ingen ska tvingas utsättas för trakasserier på nätet och ingen ska bli tystad, säger Westerholm.

Förutom att näthat kan vara förödande för den som drabbas så skapar det rädsla för att uttrycka åsikter.

- Det här hotar yttrandefriheten och i förlängningen också demokratin. Lagstiftningen måste anpassas bättre för att stoppa näthatet och ställa förövarna till svars, säger Westerholm.

I nuvarande lagstiftning är det endast fysisk beröring som definieras som sexuellt antastande.

- Vi vill att sexualbrottslagstiftningens paragraf om sexuellt antastande utvidgas att gälla även verbala och visuella trakasserier, så att trakasserier och kränkningar av den personliga integriteten som sker på sociala medier också ska definieras som trakasserier. Den här uppdateringen hoppas vi att kommer med i den pågående reformen av sexualbrottslagstiftningen, säger Westerholm.

För mer information:
Anita Westerholm, ordförande
044-055 7565