Bild på Pia Sundell

Pia Sundell vill arbeta för barnvänliga kommuner

03.02.2021 kl. 08:30
Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Pia Sundell ställer upp i vårens kommunalval. Arbetet för jämställdhet, trygghet och barnvänliga beslut behöver starka försvarare i våra kommuner, säger Sundell som ställer upp som kandidat för SFP i Grankulla.

- Genom barnvänliga politiska beslut skapas goda förutsättningar för barns, ungas och barnfamiljers välmående. Samtidigt måste nödvändiga åtgärder vidtas för att främja speciellt barn och ungas trygghet och psykiska hälsa i efterdyningarna av coronapandemin, säger Sundell.

Sundell vill arbeta för en trygg vardag i kommunen. En trygg vardag skapas genom barnkonsekvensanalyser i beslutsfattandet, omsorg om människan i livets olika skeden, medvetna investeringar och en välskött ekonomi, säger Sundell.

Sundell påpekar att de nedskärningar som har gjorts i kommunerna ofta har genomförts utan barnkonsekvensanalyser. FN:s konvention om barnets rättigheter som Finland har antagit är lagligt bindande. Enligt den får politiska beslut som inte beaktar barnets bästa inte tas.

- Det är fråga om att skydda det enskilda barnets rättigheter. Konventionen är förpliktande för staten Finland, kommunerna, barnens föräldrar och övriga vuxna. Det är vår skyldighet att ge över en värld där våra barn kan växa, utvecklas och ha det bra. I det här arbetet har kommunerna en nyckelroll, säger Sundell.

Sundell, som är verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen, valdes till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i september 2020. Hon är ordförande för Svenska Kvinnoförbundets organisationsutskott och styrelsemedlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Hon ställde även upp för SFP i riksdagsvalet 2015 och 2019.

För mer information:
Pia Sundell, pia.sundell@bvif.fi, 040-501 9105