Bild på Sari Somppi

Sari Somppi vill jobba för ett jämställt Vasa

29.01.2021 kl. 14:06
Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Sari Somppi ställer upp i kommunalvalet i april. Somppi, som ställer upp för SFP i Vasa, vill utveckla staden i en mer jämställd riktning.

- Vi måste ge unga kvinnor mer plats i ett aktivt Vasa. Vasa behöver utvecklas till en trendig och människonära stad för att locka fler unga kvinnor, säger Somppi.

Arbetsmarknaden i Vasa är mer segregerad än i många andra städer. Av alla som arbetar inom den tekniska industrin är 80 procent män och av de som arbetar inom social- och hälsovården är 80 procent kvinnor.

- All forskning tyder på att anställda mår bäst i företag som satsar på jämställdhet. Jag vill fortsätta jobba för ett Vasa där även unga kvinnor som vill göra karriär känner sig välkomna och hörda, säger Somppi.

Somppi vill se en utveckling som leder till att människor trivs och känner sig trygga i staden Vasa.

- Jag vill utveckla Vasa mångsidigt. Genom att beakta trygghetsaspekter på ett konkret sätt i stadsplaneringen kan vi förebygga brott och skapa en trygg närmiljö för alla. Vi behöver utveckla centrum och kulturen. Vi behöver hitta företagare till tomma butikslokaler. Vi måste stöda företagare med sina trendiga caféer, restauranger och evenemang, säger Somppi.

- Vi behöver också bygga vandringsleder så att fritiden och hälsan är tillgänglig och nära invånarna. Den aktiva människan mår allra bäst, säger Somppi.

Somppi är kriminolog, psykolog och arbetar som regiondirektör för Brottsofferjouren. Hon är styrelsemedlem i Vasa svenska kvinnoklubb samt fullmäktigeledamot i Vasa stadsfullmäktige. Somppi ställde även upp för SFP i riksdagsvalet 2019.

För mer information:
Sari Somppi
tel. 044-557 5246