Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm vill fortsätta leda Svenska Kvinnoförbundet

04.03.2021 kl. 13:23
Anita Westerholm valdes till ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i september 2020 och vill fortsätta leda förbundet. Svenska Kvinnoförbundet sammanträder till årsmöte den 27 mars och väljer då nytt presidium och förbundsstyrelse.

- Jag vill se ett samhälle där alla individer har samma rättigheter och möjligheter. Ojämställdhet får aldrig accepteras och jämställdhet kan och får inte tas för givet. Vi måste konstant arbeta för jämställdhet, inte enbart för att nå nya framsteg utan tyvärr också för att vunna framsteg inte ska gå förlorade. Svenska Kvinnoförbundet har en viktig roll i jämställdhetsarbetet, vår insats behövs, säger Westerholm.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla. Jämställdhet är också ett av det finländska välfärdssamhällets viktigaste värden och framgångsfaktorer. Kommunerna är nära människorna och kan direkt påverka förverkligandet av jämställdhet. Enligt jämställdhetslagen måste kommunala beslutsfattare och tjänstepersoner främja jämställdhet och ta hänsyn till jämställdheten i allt beslutsfattande.

- Jämställdhetsarbete måste göras på samtliga nivåer i samhället. Jag vill bland annat se att kvinnor blir lika representerade som män i fullmäktige och på ordförandeposterna i kommunerna. Det är viktigt att man i kommunerna blir bättre på att systematiskt integrera ett jämställdhetsperspektiv i allt arbete och i alla beslut, säger Westerholm

- Jag är i ett livsskede där det ännu är öppet vad jag kommer att jobba med om ett halvt år, men en sak är säker och det är att jag vill fortsätta leda vårt förbund. Jag vill fortsätta det viktiga arbetet för att rätta till orättvisor och stöda feminister i val. Mitt halvår som ordförande har varit givande, och jag är mycket motiverad att fortsätta arbeta för vårt livskraftiga förbund. Vi har fått många nya medlemmar, vi ska fortsätta satsa på medlemsvård och medlemsrekrytering. Tillsammans är vi starkare, tillsammans gör vi skillnad, säger Westerholm.

Westerholm är hemma från Ekenäs, Raseborg och arbetar för tillfället som tillfällig riksdagsassistent för riksdagsledamot och jämställdhetsminister Thomas Blomqvist. Westerholm studerar juridik och ekonomi i Helsingfors och är stadsfullmäktigeledamot och andra vice ordförande för stadsstyrelsen i Raseborg.

För mer information:

Anita Westerholm
Förbundsordförande
044-055 7565