Eva-Maria Strömsholm: Möjlighet till varierande idrotts- och hobbyverksamhet bör finnas för alla åldrar i alla kommuner

30.03.2021 kl. 08:00
Alla bör få ha möjlighet att röra på sig och idrotta på jämställda villkor och det hör till allas rätt att få prova på olika former av hobbyer och idrottsgrenar för att själv upptäcka vilken som kanske passar just mig bäst eller som jag är mest intresserad av. Läs Eva-Maria Strömsholms inlägg på bloggen idag.

När jag gick i lågstadiet fanns det olika former av hobbyverksamhet och klubbar efter att skoldagen slutat, tex fotoklubben, slöjdklubben och idrottsklubben. Dessa klubbar har under åren försvunnit, mest troligt på grund av att det inte finns tillräckligt med pengar i kommunen att upprätthålla dessa, vilket är synd. Det kanske finns familjer som på kvällarna inte har möjlighet att skjutsa sina barn till någon hobbyverksamhet eller idrott och då går dessa barn miste om möjlighet att få hitta sitt eget intresse och sin egen hobby. Här kunde kommunen kanske fundera på hur man kunde göra för att ge alla barn möjlighet att hitta en hobby eller idrott som de gillar.

Väldigt ofta har kommunerna i dagens läge möjlighet att erbjuda många olika former av idrott, allt från de vanliga grenarna till de kanske mer ovanliga eller sällsynta grenar. Detta är en otroligt viktig sak eftersom vi alla är intresserade av olika sporter och hobbyer och det bör på så vis finnas möjlighet för barnen att välja det som intresserar dem och få möjlighet att prova på olika former av idrott. Föreningarna i kommunen gör ett mycket fint jobb och de satsar på barn, unga, ungdomar men även på äldre. De olika idrottsföreningarna som finns runt om i kommunen erbjuder fina möjligheter för invånarna att delta i deras verksamhet och utvecklas.

En viktig sak är också att komma ihåg att lokaler och bidrag för idrott ska delas jämställt. Det betyder att också flickors och kvinnors grenar eller hobbyer ska få möjlighet till finansiering och möjlighet att träna under de ”bättre” träningstiderna. Ofta kan det vara så i en kommun att tex. fotboll och ishockey prioriteras och speciellt ifall kommunen har ett lag som klarar sig bra nationellt. Dessa lag får då ofta också de bästa träningstiderna och kanske till och med får välja träningstider först. Ibland kan det betyda att tex de flickor i yngre åldern som tränar får en träningstid väldigt sent på kvällen. Här anser jag det viktigt att man inom kommunen funderar på vilka åldersgrupper som kan träna vilken tid.

Idrott är också idrott på elitnivå och kommunen bör trygga även elitidrottares möjlighet till träning och tävling. Vi bör tänka på att ge möjlighet för alla barn i kommunen att få ta del av olika former av idrott på olika nivåer och det ska finnas möjlighet för barnen att välja vilken hobbyverksamhet de vill göra. Detta gäller inte bara barnen utan detta gäller även ungdomar, kvinnor, män och äldre. Kommunen bör kunna ge alla lika möjlighet att prova på något nytt eller fortsätta sin hobby som man tycker om, för att inte tala om att få möjlighet att utföra sin idrott även när man blivit äldre. I allt detta får vi inte heller glömma de som idrottar och tävlar på elitnivå, de bör också få sådana möjligheter att träna och tävla och utföra sin gren på en hög nivå i sin egen kommun.

Eva-Maria Strömsholm
Kandidat i kommunalvalet, SFP, Vasa