Bild på Sari Somppi

Sari Somppi ställer upp i välfärdsområdesvalet

27.10.2021 kl. 12:30
Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande och stadsstyrelsemedlem i Vasa Sari Somppi ser det som oerhört viktigt att alla ska kunna lita på att få en trygg vård var man än bor. Somppi kandiderar därför i det kommande välfärdsområdesvalet som äger rum den 23 januari 2022.

- Det nya välfärdsområdet i Österbotten kommer att besluta om frågor som berör alla invånares vardag, så som social- och hälsovården. Jag ställer upp i välfärdsområdesvalet för att jag vill arbeta för att du snabbt ska få hjälp oberoende var du bor. Det här kan vi göra bland annat genom att förkorta vårdköerna, säger Somppi.

Somppi vill även se större resurser för att motarbeta psykisk ohälsa, där hon ser stora utmaningar speciellt bland unga idag.

- Jag vill att en vårdgaranti på sju dagar införs och att denna även ska omfatta terapi, säger Somppi.

- I det nya välfärdsområdet är det även viktigt att garantera trygga arbetsförhållanden för alla som arbetar inom vården, varav en majoritet är kvinnor. Välfärdsområdena har ett ansvar för att verkställa en jämställd arbets- och lönepolitik för sina anställda, säger Somppi. 

Somppi ser satsningar och stöd för barnfamiljer som den bästa socialpolitiken och därmed ett viktigt förebyggande arbete för de som är mest utsatta i samhället.

- Vi måste också trygga vården för seniorerna så att de tryggt kan bo hemma samtidigt som kvalitativa servicetjänster erbjuds i rätt tid, säger Somppi.

Somppi är andra periodens stadsfullmäktigeledamot i Vasa. Hon har fungerat som Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande sedan år 2020.

För mer information:

Sari Somppi, vice ordförande

044-557 5246