Bild på Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi ställer upp i välfärdsområdesvalet

28.10.2021 kl. 10:39
Social- och hälsovården består av ett brett spektrum av ärenden och de framtida fullmäktige inom Österbottens välfärdsområde kommer att fatta beslut i många frågor som berör oss alla från vaggan till graven. Den här stora reformen har som mål att främja och upprätthålla befolkningens välfärd och hälsa.

- Det är nu vi bygger en högklassig social- och hälsovård och ett räddningsväsende med en gemensam värdegrund. Jag ställer upp i valet för att jag vill säkerställa att vi bygger en fungerande social- och hälsovårdsservice av jämn kvalitet åt alla invånare, säger Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi.

Ojämlikheter som beror på faktorer så som socioekonomisk status, ålder, boendeområde eller kön ska inte ha betydelse för att få en god social-och hälsovård.

- Jag vill jobba för en jämställd och jämlik social- och hälsovård där resurser tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. Jämlikhetsperspektivet måste genomsyra allt från basservicen i den allmänna hälsovården till specialsjukvården, säger Mahdi.

Antalet äldre personer växer snabbt i Finland. Med ålder kommer också olika utmaningar och en del äldre kan vara multisjuka patienter med omfattande vårdbehov.

- Bristande kvalitet och otillgänglighet i vården och omsorgen leder till en ojämlik hälsa och skapar ojämlika förutsättningar för en god hälsa och levnadsnivå för de äldre. Här behöver vi satsa på flerprofessionellt samarbete och en sammanhängande vård- och omsorgskedja, säger Mahdi.

- Socialvården ingår också i de nya välfärdsområdena. Klientarbetet inom socialvården ska vara målinriktat och förhindra långa processer. Bedömningen av servicebehovet måste påskyndas för att förebygga utslagning, marginalisering och lidande. Tröskeln att söka hjälp ska vara låg, säger Mahdi.

För att säkerställa att invånarna i Österbotten får en så god social- och hälsovård som möjligt behöver vi också satsa på personalens välmående.

- Vi måste trygga tillgången till yrkeskunnig arbetskraft för att förbättra patientsäkerheten och svara på de utmaningar och förändringar som sker i samhället. Personaldimensioneringen och lönerna är något som vi också behöver se över. När vi har välmående personal som trivs med sitt arbete kan vi trygga att tjänsterna som erbjuds till invånarna är av hög kvalitet, säger Mahdi.

För mer information:

Ramieza Mahdi, vice ordförande
045-669 3811