Anita Westerholm julhälsning

Svenska Kvinnoförbundets julhälsning

21.12.2021 kl. 12:41
Lucka efter lucka i vår fina, viktiga och första julkalender öppnas, nu återstår endast tre luckor och sedan står julafton och nyårshelgen för dörren.

Det senaste året känns både som ett långt och ett kort år, samtidigt som det känns som igår jag skrev fjolårets julhälsning har det hunnit hända så otroligt mycket. I förra årets julhälsning skrev jag att jag vågar gissa att ingen av oss för ett år sedan kunde ana vad år 2020 skulle bli för ett år och jag är benägen att skriva samma i år, vem hade kunnat ana vad år 2021 skulle bli för ett år.

 

Internationellt sett har 2021 innehållit feministiska toppar och dalar. Flera glastak har spräckts men även många drömmar har krossats. Till topparna hör att vi i januari fick jubla när Kamala Harris valdes till både USA:s första kvinnliga och afroamerikanska vicepresident och i november fick vårt västra grannland äntligen sin första kvinnliga statsminister. Dock har vi fått ta del av alldeles fruktansvärda, hjärtskärande nyheter, i Afghanistan har talibanerna tagit över makten och kvinnors och flickors rättigheter, möjligheter och drömmar nedmonteras en efter en. Även på nära håll tillgodoses inte människors rättigheter, migranterna mellan Belarus och Polen riskerar att frysa ihjäl. 

 

Även nationellt har tillvaron präglats av coronapandemin. Vi vet att hemutryckningarna har ökat och att det nu måste prioriteras att minska de negativa effekterna av pandemin. Vi måste satsa på välmående. Gällande jämställdhetsarbetet i Finland har viktiga steg framåt tagits under det gångna året. En ny familjeledighetsreform som främjar jämställt föräldraskap träder i kraft i augusti 2022. Från ingången av år 2022 inrättas en självständig och oberoende uppgift som rapportör om våld mot kvinnor, det är mycket bra att regeringen skrider till denna åtgärd, våld mot kvinnor är ett av Finlands största människorättsproblem. Regeringen arbetar även med jämställdhetsredogörelsen, ett väldigt viktigt dokument där de nationella jämställdhetspolitiska målen som sträcker sig över valperioden presenteras. Jämställdhetsarbete behöver göras på många fronter och jag gläds över att Kvinnoförbundare i flera kommuner varit med och sett till att det reserveras medel för arbetskläder till personalen inom småbarnspedagogiken. 

 

När det kommer till beslutsfattandet i Finland kan vi konstatera att andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter ökat en aning och utgör idag 40 procent av fullmäktigeledamöterna, riktningen är rätt men det går för långsamt framåt. SFP gick framåt i kommunalvalet och av SFP:s invalda utgjordes en rekordstor andel av kvinnor, 43 %, det här visar tydligt på att det har skillnad hur nomineringen ser ut samt att vårt idoga arbete burit frukt. Jag vill rikta ett stort, varmt tack till er alla, bästa Kvinnoförbundare, som bidrog i kommunalvalskampanjen, er insats är guld värd och till alla som lade sin röst på en Kvinnoförbundare. 

Denna gång blir väntan till följande val inte lång, redan den 23 januari går vi till val igen. Det förestående välfärdsområdesvalet är ett mycket betydelsefullt val. I de nya välfärdsområdena fattas beslut som är centrala för främjande av jämställdheten och det är av yttersta vikt att jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna har en central roll i beslutsfattandet. Jag ser fram emot att tillsammans med er, bästa kvinnoförbundare och feminister, göra valkampanj och arbeta för välmående, jämställda välfärdsområden där alla känner sig inkluderade och jämlikt behandlade. 

 

Trots att stora delar av det gångna verksamhetsåret återigen präglats av coronapandemin får vi vara stolta över all den verksamhet vi lyckats förverkliga, tack för att ni, bästa Kvinnoförbundare, även under denna tid haft ork att bidra till en livlig verksamhetsperiod. Under det gångna året har vi förutom valkampanj även bland annat haft mycket lyckade webbinarium om kvinnor, ekonomi och juridik, vi har gett ut 10 poddavsnitt av ”Feministiska samtal”, vi har bjudit in intressanta, kompetenta gäster till livesända ”Feministiska samtal”, vi har lärt oss mera om jämställdhetsbudgetering och även marknadsföring på FB. Inte minst har vi lyft viktiga jämställdhetsfrågor i många olika kanaler.  Jag vill också rikta ett varmt tack till er alla som stött oss i vår verksamhet. Samtidigt vill jag också gärna uppmuntra dig att komma med i vårt förbund om du inte ännu är medlem. 

 

Bland det finaste vi kan ge varandra är tid, omtanke och respekt! Gemenskap och trygghet är tyvärr inget alla kan ta för givet varken i vardagen eller i juletid. Det finns många frågor som vi måste fortsätta arbeta för men vi behöver också se till att ta hand om oss själva. Jag hoppas du får en avkopplande, fridfull julhelg med dina närmaste, att du får andas ut, kanske läsa en bra bok, gå friska promenader eller dricka varm glögg och mumsa pepparkakor. 

Sist men absolut inte minst vill jag tacka dig för att du bidrar till vår fina gemenskap! Jag är en otroligt stolt och tacksam förbundsordförande, det är en ynnest att få arbeta med er alla, att få vara omringad av engagerade, underbara Kvinnoförbundare, ytterst sakkunniga och härliga tjänstekvinnor, ett fenomenalt presidium, en fantastisk förbundsstyrelse, aktiva lokalavdelningar och trogna feminister. Jag ser med iver fram emot vårt nästa verksamhetsår och våra feministiska gärningar!

 

Jag önskar dig en fridfull, god jul och ett gott, feministiskt nytt år!

Anita Westerholm