Pia Sundell vill fortsätta som svenska kvinnoförbundets vice ordförande

Pia Sundell vill fortsätta som Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande

01.03.2022 kl. 00:39
Pia Sundell ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Sundell har fungerat som förbundets vice ordförande sedan september 2020.

- Det har varit givande att få arbeta som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Jag har upplevt min tid förbundets presidium som väldigt värdefull och jag är ivrig att fortsätta påverka i jämställdhetsarbetet, säger Sundell.  

Vi har ställts inför stora utmaningar i och med coronapandemin, som ännu en lång tid framöver kommer ha effekter i vårt samhälle. Som expert inom barn- och familjeärenden ser Sundell många saker som oroar henne.  

- Barn och ungas psykiska välmående måste prioriteras högt, vi behöver stärka tillgången till grundläggande social- och hälsovårdstjänster för barn och unga samt tillgodose de behov av stöd och mentalvårdstjänster som finnas. En investering i barn och ungas välmående är en investering för framtiden säger Sundell. 

Jämställhetsarbetet har gjort många framsteg under den senaste tiden men ännu krävs det arbete för att främja jämställdhet och garantera trygghet. Jämställdhet är väsentligt för demokratin, jämställdhet och ett feministiskt perspektiv ska vara en utgångspunkt som genomsyrar alla områden i samhället och allt politiskt beslutsfattande 

- Våldet mot kvinnor och ojämställdhet i lönerna är två av de mest omfattande utmaningarna för jämställdhet. Vi behöver jobba för konkreta åtgärder för att motarbeta dessa problem, jämställdhet gynnar hela samhället. Jag vill fortsätta arbeta för ett jämställt samhälle, säger Sundell. 

Sundell arbetar som verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland. Hon är ordförande för Svenska Kvinnoförbundets organisationsutskott och vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Svenska Kvinnoförbundets årsmöte ordnas i år den 26-27 mars i Raseborg. 

 

För mer information:  

Pia Sundell 
pia.sundell@bvif.fi 
040-501 9105