ramieza mahdi vice ordförande

Ramieza Mahdi vill fortsätta som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

09.03.2022 kl. 10:19
Ramieza Mahdi meddelar att hon ställer sig till förfogande för omval på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte som hålls 26-27 mars 2022. Mahdi har fungerat som vice ordförande för förbundet i september 2020.

- Tiden som vice ordförande har känts meningsfull och givande. Jag vill fortsätta jobba för likabehandling, oavsett kön, etnicitet eller religiös tillhörighet. Även om alla är lika mycket värda och borde behandlas lika och ha samma möjligheter i samhället finns det ännu strukturer som förhindrar detta, säger Mahdi. 

För att främja jämställdhet är det många faktorer som spelar roll, att känna trygghet och delaktighet i samhället är avgörande för jämställdhet och vi måste jobba för att främja dessa. Det krävs satsningar på tillräckliga och lättillgängliga stödtjänster både för att förhindra och motarbeta ojämställdhet. 

-När vi nu ser ökade flyktingströmmar inom Europa är det viktigt att Finland tar sitt ansvar för människor på flykt. Även i integrationspolitiken är det viktigt med ett jämställdshetsperspektiv,  i många fall är kvinnorna nyckeln till att barnen integreras och på så vis kan vi förebygga utanförskap. Invandrarkvinnor och invandrare som tillhör sexuella- och könsminoriteter är ofta i en särskilt utsatt ställning, poängterar Mahdi 

Svenska Kvinnoförbundet jobbar ett inkluderande samhälle där alla trivs och känner sig delaktiga. Diskussionen och modellerna för könsroller har blivit mer mångsidiga, men ännu har vi mycket arbete kvar att göra, bland annat så är omsorgsansvaret inte tillräckligt jämnt fördelat mellan män och kvinnor, och när det kommer till löner har vi ännu inte uppnått jämställdhet. Våldet mot kvinnor är fortfarande ett stort problem i vårt samhälle. Vi måste jobba för att förändra de strukturer som begränsar vårt samhället så att vi får ett samhälle som är rättvist och fritt från diskriminering, våld, rasism och sexism. 

-Jämställdhet ska vara huvudmålsättningen för eller inkluderas i alla beslut som görs. Jag vill fortsätta arbeta för ett jämställt och jämlikt Finland. Att jobba för jämställdhet är att jobba för välfärd och hållbar utveckling, tillägger Mahdi.  

Ramieza Mahdi jobbar som sjukskötare på Vasa Centralsjukhus och är vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, fullmäktigeledamot i Österbottens välfärdsområde samt fullmäktigeledamot i Vasa stad. 

 

För mera information: 
Ramieza Mahdi, vice ordförande 
045 669 3811