Svenska Kvinnoförbundets presidium

Anita Westerholm omvald till Svenska Kvinnoförbundets ordförande

27.03.2022 kl. 18:20
Svenska Kvinnoförbundets årsmöte har idag omvalt Anita Westerholm, 27, från Ekenäs, Raseborg, till förbundsordförande. Westerholm brinner för den politik Svenska Kvinnoförbundet för och ser framemot att fortsätta arbeta för ett jämställt samhälle. 

- Jag är oerhört tacksam för förtroendet, det känns mycket fint att få fortsätta leda Svenska Kvinnoförbundet och tillsammans arbeta för ett samhälle där alla oberoende kön, könsidentitet eller könsuttryck åtnjuter lika demokratiska rättigheter och makt. Vi står inför stora utmaningar, säger Westerholm. 

Kriser, krig och katastrofer förstärker samhällsproblem och kvinnor är särskilt utsatta, bland annat ökar sexuella övergrepp och sexuellt våld i krig. Även coronapandemin är en stor utmaning för jämställdheten och har förvärrat befintliga ojämlikheter mellan kvinnor och män på nästan alla områden. 

 

- Det är sannolikt att flyktingar blir offer för människohandel och utnyttjande. Det här behöver vi ha kunskap om och göra det som står i vår makt för att skydda våra medmänniskor. Även coronapandemins följder måste beaktas i beslutfattandet, det får inte bli en jämställdhetskris - det här gäller i Finland, Europa och globalt, säger Westerholm. 

 
Westerholm poängterar att det inför det kommande riksdagsvalet är viktigt att jämställdhet är på agendan.  Kandidatnomineringen är viktig i främjande av jämställdhet. Svenska Kvinnoförbundet kommer fortsätta lyfta jämställdhetsfrågor och vill att valrörelsen genomsyras av feminism.  

 

- Viktiga steg framåt har tagits under denna regeringsperiod men vi måste fortsätter jobba outtröttligt, ett framsteg leder inte automatiskt till följande. Åtgärder behövs bland annat för ekonomisk jämställdhet, stärkande av den kroppsliga självbestämmanderätten, våldsförebyggande, kvinnors medverkan i konflikthantering och fredsförhandlingar, exemplifierar Westerholm. 

 

Under årsmötet godkände Svenska Kvinnoförbundet godkände bland annat propositioner om att stärka självbestämmande rätten i steriliseringslagen, tillgång till psykiskt stöd efter missfall samt en motion om vårdnadshavarens rätt att vårda sjuka barn. 
 
Förutom förbundsordförande återvalde Svenska Kvinnoförbundets årsmöte Ramieza Mahdi, Sari Somppi och Pia Sundell till vice ordförande för verksamhetsåret 2022-2023.  

 

Tilläggsinformation: 

Westerholm arbetar som specialmedarbetare för justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson, och är stadsstyrelsens ordförande i Raseborg, invald I välfärdsområdesfullmäktige I Västra Nylands välfärdsområde. Hon arbetar som specialmedarbetare för justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson. Hon studerar också juridik och ekonomi 
 
För mer information: 
Anita Westerholm, förbundsordförande 
0440557565