Sari Somppi vice ordförande

Sari Somppi vill fortsätta som Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande

26.01.2023 kl. 14:58
Sari Somppi meddelar att hon ställer upp för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Somppi har fungerat som förbundets vice ordförande sedan september 2020. Svenska Kvinnoförbundet väljer en ny förbundsstyrelse på årsmötet i Karleby 11-12 februari.

- Inom Svenska Kvinnoförbundet lyfter vi ofta upp vikten av trygghet och jag vill fortsätta jobba för ett tryggare samhälle. Trygghet kan innebära många olika saker, och det är viktigt att vi alla kan känna oss trygga inom alla områden i samhället, säger Somppi.

För att stärka tryggheten behöver vi stödja många olika strukturer i samhället och speciellt behöver vi satsa på det förebyggande arbetet. Med lyckade förebyggande insatser sparar vi i längden både ekonomiska resurser och undviker mänskligt lidande. Förebyggande arbete krävs inom allt från social- och hälsovården till stadsplaneringen.

- Den psykiska ohälsan ökar bland unga och vi behöver investera i mentalvården och utöka lågtröskeltjänsterna för att minimera risken för att problemen blir allt mer komplexa och svårbehandlade, poängterar Somppi.

Alla människor ska ha rätt till en jämlik och rättvis social och hälsovård oberoende kön, ålder, religion eller sexuell läggning.  Alla skall ha tillgång till tjänster av hög kvalitet samt ett empatiskt bemötande på sitt eget modersmål.  

- Vi måste minska hälsoskillnader mellan individer samt behålla en god klient- och patientsäkerhet. Vi  har en befolkningsutveckling där befolkningen blir allt äldre, vi måste se till att äldre mår bra både fysiskt och psykiskt och behandlas jämlikt. De äldre har också behov av socialt umgänge, av att känna sig sedda och trygga både hemma och på äldreboenden, tillägger Somppi.

Somppi lyfter även upp den fysiska miljön som en trygghetsfaktor; ett fysiskt tryggt samhälle är ett samhälle som redan i stadsplaneringen tagit trygghet i beaktande. Somppi är kriminolog, psykolog och arbetar inom rättspsykiatrin. Hon är även fullmäktigeledamot i Vasa stadsfullmäktige och i välfärdsområdesfullmäktige i Österbotten.

 

För mer information:

Sari Somppi
Vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet
044-557 5246
sari.somppi@gmail.com