Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi: Flickors och kvinnors kroppsliga autonomi är också mänskliga rättigheter!

06.02.2023 kl. 10:41
Idag den 6.2 uppmärksammas den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Könsstympning av flickor och kvinnor görs för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och sexualitet. Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi lyfter fram åtgärder vi i Finland bör göra för att stöda dem i riskzonen för kvinnlig könsstympning.

 - För att trygga flickors rätt till sin egen sexualitet och kroppsliga integritet måste vi garantera att de yrkesgrupper som kommer i kontakt med flickor i riskzonen har tillräckliga kunskaper i ämnet. Hälso- och sjukvårdspersonal, skolan och daghemspersonal behöver mer utbildning om kvinnlig könsstympning, anser Mahdi.

Kvinnlig könsstympning omfattar alla ingrepp som innebär att de yttre kvinnliga könsorganen avlägsnas helt eller delvis, eller att orsaka andra skador på de kvinnliga könsorganen av icke-medicinska skäl. Vi måste satsa på att höja kompetensen bland personalen så att de på ett professionellt och kultur sensitivt sätt kan bemöta flickor och kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning.

- Detta barbariska ingrepp är en kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter och rättigheten till hälsa, säkerhet och fysisk integritet. Det kränker rätten att vara fri från tortyr och är en omänsklig och förnedrande behandling. Ingreppet orsakar många hälsoproblem för flickor och kvinnor. Det leder också till ett livslångt psykisk och fysisk trauma, säger Ramieza Mahdi.

Kvinnlig könsstympning är ett brott i Finland och betraktas som en form av våld mot flickor och kvinnor, ändå räknar man att tusentals flickor och kvinnor i Finland tvingats genomgå könsstympning och lika många är i riskzonen för det.

-Vi måste också göra stora satsningar och kontinuerligt ge information på eget språk till de grupper där kvinnlig könsstympning förekommer, redan då de kommer till Finland. Dels om att könsstympning är en straffbar handling enligt finländsk lagstiftning och dels för att få en attitydförändring till stånd, tillägger Mahdi.