Anita Westerholm utanför riksdagen

Anita Westerholm: Vi måste främja jämställdhet inom teknologi och innovation!

17.03.2023 kl. 09:39
Inför Jämställdhetsdagen den 19 mars uppmärksammar vi de stora utmaningarna inom teknologi och innovation för jämställdheten. Utmaningarna beror delvis på könssegregationen på arbetsmarknaden och kvinnors underrepresentation inom STEM-utbildningar och branscher.

- Kvinnors underrepresentation i dessa branscher bidrar till att kvinnor exkluderas från att vara med och påverka hur teknologin utvecklas vilket kan vara rent ut av skadligt för och hämma jämställdhetens utveckling, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

 

Av de som arbetar med artificiell intelligens utgör kvinnor endast 22 procent globalt och enligt en global analys visar 44 procent av AI-system på könsfördomar och i 70 procent av fallen resulterade det att kvinnor och icke-binära sämre fick sämre service. Genom AI förstärks också skadliga stereotyper och fördomar.

 

- Detta är oroväckande, vi måste komma ihåg att artificiell intelligens inte är objektiv, men vi måste också jobba för att förhindra att farliga stereotypier förstärks och se till att teknologi och innovation också främjar jämställdhet, anser Westerholm

 

I Finland är utbildningsområdena kraftigt könssegregerade och indelningen i mans- och kvinnodominerade branscher till och med förstärks inom vissa branscher. Svenska Kvinnoförbundet  förespråkar målmedvetna och riktade lösningar för att motarbeta könssegregationen.

 

- Vi behöver redan i småbarnspedagogiken jobba för att avveckla könssegregationen inom utbildningen och sedan också på arbetsmarknaden. Undervisningen ska vara genusmedveten och läromedlen könskonsekvensbedömas för att säkerställa en tillräcklig representation av alla slags människor. Sexuella trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen ska också aktivt motarbetas, säger Westerholm.

 

- Det är viktigt att ett jämställdhetsperspektiv också genomsyrar innovation, teknologi och digital utveckling. Jämställdhet främjar också i sin tur utveckling och innovation,  tillägger Westerholm.