Bild på Eva-Maria Strömsholm i ett en skog med höstlöv

Eva-Maria Strömsholm: Förbättra tillgången till gynekologiska undersökningar inom bashälsovården!

13.10.2023 kl. 11:36
Bashälsovården behöver mer kunskap om gynekologiska sjukdomar, och undersökningar för kvinnor med gynekologiska besvär bör erbjudas utan fördröjning, säger Eva-Maria Strömsholm, ersättare i Österbottens välfärdsområdes fullmäktige (SFP).

I dagens läge är kunskapen om gynekologiska besvär och klimakteriet inte den bästa inom bashälsovården. Kvinnor med svåra klimakteriesymtom får ofta hjälp för sent, ibland kanske kvinnan inte vet att besvären hon lider av handlar om klimakteriet.

- Bashälsovården behöver mer kunskap om gynekologiska sjukdomar, och undersökningar för kvinnor med gynekologiska besvär bör erbjudas utan fördröjning, säger Eva-Maria Strömsholm, ersättare i Österbottens välfärdsområdes fullmäktige (SFP).

- Patienter som har haft en gynekologisk cancer, och som inte längre behöver kontroller via specialhälsovården, ska ha rätt att fortsätta gå på gynekologiska undersökningar utan att behöva gå privat, säger Strömsholm, som också är vice ordförande för Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland.

Alla har inte råd att gå på dyra gynekologiska undersökningar på den privata sidan.

Kvinnor ska inte behöva gå privat och betala stora summor för att få en gynekologisk undersökning, säger Strömsholm. Risken finns att kvinnor med symtom och besvär väntar för länge eller inte besöker läkare i tid. Gynekologisk cancer ger många diffusa symtom som bör undersökas i tid. Flytningar, diffusa symtom, svullen och sjuk mage bör genast tas på allvar. I värsta fall kan det handla om något allvarligt.

- Det är viktigt att rätt utrustning för att göra en fullständig gynekologisk undersökning (t.ex. vaginalt ultraljud) finns på varje hälsocentral. Läkarna bör också ha kunskap om användningen av denna utrustning och tolkningen av resultaten, säger Strömsholm.

Eva-Maria Strömsholm
Österbottens välfärdsområdes fullmäktige, ersättare (SFP)
Personalsektionen i Österbottens välfärdsområde
Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland r.f., vice ordförande