Bild på Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Pia Sundell

Pia Sundell ny vice ordförande för Tane

24.10.2023 kl. 12:53
Svenska Kvinnoförbundet gratulerar Pia Sundell som har blivit vald till vice ordförande för Delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) för riksdagens mandattid 2023-2027.

Sundell är vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet och verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen.

- Det är en stor ära att få axla detta viktiga ansvar under de kommande fyra åren, säger Sundell. 

Delegationen för jämställdhetsärenden följer och främjar förverkligandet av jämställdhet i samhället. Det här görs bland annat genom initiativ och utlåtanden i syfte att utveckla lagstiftningen. Delegationen främjar också samarbetet mellan myndigheter och olika organisationer i frågor som berör jämställdhet. 

Delegationen för jämställdhetsärenden är en av de tre jämställdhetsmyndigheterna i Finland. Det är en permanent delegation som är representerad av riksdagspartierna. Delegationen har en rådgivande roll inom statsförvaltningen. 

För mer information:
Pia Sundell
040-501 9105