Bild på Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Pia Sundell

Pia Sundell: Finland åttonde bäst på jämställdhet i EU

25.10.2023 kl. 11:25
Det europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE har offentliggjort jämställdhetsindexet för 2023. Med totala poängen 74,4, där talet 100 beskriver fullständig jämställdhet, placerar sig Finland på en åttonde plats i EU. Det är dags att ta Finland upp till toppen av listan, säger Pia Sundell, vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.

Sverige toppar årets jämförelse med 82,2 poäng. Nederländerna placerade sig på andra plats och Danmark på tredje plats. Utvecklingen av jämställdheten i de nordiska länderna går för tillfället långsammare framåt än i EU i genomsnitt, och på vissa delområden har utvecklingen gått bakåt.

- Resultaten i jämställdhetsindexet indikerar att det behövs ett kontinuerligt, målmedvetet arbete för att öka jämställdheten. Annars finns det en risk att utvecklingen planar ut, säger Sundell.

I det europeiska jämställdhetsindexet mäts jämställdheten på sex olika delområden: makt, kunskap, arbete, hälsa, pengar och tid.

Finlands poäng steg något inom områdena hälsa och arbete. Särskilt i arbetslivskvaliteten och deltagandet i arbetslivet har det skett en förbättring. Skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller obetalt omsorgs- och hemarbete har också minskat i Finland.

Däremot sjönk Finlands poäng inom områdena kunskap, pengar, makt och tid.

- Jag vill se krafttag av regeringen för att stoppa den bakåtgående utvecklingen. Regeringen har förbundit sig att främja jämställdhet – nu är det dags att använda resultaten i jämställdhetsindexet som grund för beslutsfattandet, säger Sundell.

Inom området kunskap har segregationen inom utbildningen sänkt Finlands poäng. Sundell säger att det behövs ett tydligt jämställdhetsperspektiv genom hela utbildningsstigen, allt från småbarnspedagogiken till högskolestudier, för att komma åt segregationen.

Inom delområdet tid beror den nedåtgående trenden på att ojämställdheten mellan könen har ökat inom delområdet fritidsverksamhet.

- Rapporten visar att kvinnors deltagande i idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter har minskat kraftigt i Finland, medan männens deltagande har ökat något. Här måste vi genast vidta åtgärder för att få ett jämlikt deltagande, annars kommer vi att se långtgående konsekvenser inom hälsa och välmående hos flickor och kvinnor, säger Sundell.

Det totala jämställdhetsindexet i EU steg i år för första gången över 70 och är nu 70,2. Ökningen från föregående mätning är den största i jämställdhetsindexets historia.

- Resultaten i årets mätning visar att det finns utrymme för förbättring för Finlands del. Vi vill se tydliga målsättningar som matchas av konkreta åtgärder av regeringen, säger Sundell.

För mera information:
Pia Sundell
040-501 9105