Bild på Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi: Rasismen ska inte ha en plats i Finland! 

26.10.2023 kl. 11:26
Finland är ett av de mest rasistiska länderna i EU, visar en ny undersökning som EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, har gjort. Resultaten i rapporten är alarmerande. Nu krävs åtgärder och inte bara ord på papper om att vi ska motarbeta rasism i Finland, säger Ramieza Mahdi, ordförande för Svenska Kvinnoförbundets internationella utskott.

Rapporten Being Black in the EU visar att rasistiska trakasserier och diskriminering av personer med afrikansk bakgrund har ökat i Europa under de senaste åren. Också i Finland har läget förvärrats och allt fler utsätts för rasistiska trakasserier, diskriminering och våld.

- Det handlar inte om enskilda isolerade händelser, utan om återkommande upplevelser som sträcker sig över alla områden i människors vardag och liv. Vi måste vidta brådskande åtgärder för att ta itu med rasistisk diskriminering och rasistiska trakasserier i Finland för att trygga att alla behandlas jämlikt och med värdighet, säger Mahdi.

Av de tretton EU-länder som deltog i undersökningen har personer med afrikanska rötter upplevt mest rasistisk diskriminering i Finland under de senaste 12 månaderna. Av dem som intervjuats i Finland uppger 54 procent att de har upplevt diskriminering under det senaste året. Siffran är betydligt högre än genomsnittet i de övriga länderna i undersökningen, där andelen diskriminerade personer var 24 procent under det senaste året.

43 procent av de personer som intervjuats i Finland säger att de utsatts för direkta rasistiska trakasserier under det senaste året.

- Det här är den högsta siffran i EU. Det är dags att finländarna och beslutsfattarna äntligen vaknar upp till rasismens verklighet och stora omfattning. Rapportens resultat bör vara en väckarklocka för konkreta åtgärder för att uppnå verklig jämlikhet och inkludering för människor av afrikansk härkomst, säger Mahdi.

Speciellt unga kvinnor, högutbildade personer och personer som bär kläder med religiös anknytning blir mest sannolikt utsatta för rasistiska trakasserier och våld.

- Nu måste arbetet med att förverkliga de åtgärder som finns i regeringens meddelande om rasism omedelbart påbörjas. Samhällsutvecklingen får inte fortsätta i den här riktningen, säger Mahdi.

Mest rasistisk diskriminering förekommer på arbetsplatser, när personer söker jobb eller letar efter en bostad. Många av de intervjuade rapporterar att de ofta upplever rasistiskt bemötande i kollektivtrafiken, i butiker och på restauranger.

Enligt Mahdi är det ett stort problem att en betydande del av rasismen förblir osynlig. Rasistisk diskriminering, trakasserier och våld förblir ofta orapporterat, och då blir offren utan det stöd som de enligt lag har rätt till från de institutioner som är avsedda att skydda dem.

- Rasismen ska inte ha en plats i Finland eller Europa. Alla ska ha rätt att leva utan rädsla för rasistisk diskriminering, trakasserier och våld, säger Mahdi.

Tilläggsinformation: 
Ramieza Mahdi
045-669 3811
Svenska Kvinnoförbundets internationella utskott, ordförande
Svenska Kvinnoförbundet, vice ordförande