Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Förbundsordförande Anita Westerholms julhälsning

18.12.2023 kl. 13:09
Tredje adventsljuset brinner och idag öppnar vi lucka nummer 18 i vår julkalender som lyfter Finlands feministiska historia på Kvinnoförbundets sociala mediekanaler. Det är viktigt att uppmärksamma och påminnas om de viktiga framsteg som gjorts för jämställdheten i vårt land. 

Tillsammans med förtroendevalda i kommunerna, välfärdsområdena och i riksdagen, och med våra samarbetspartners i kvinnorörelsen, har det varit och är möjligt att göra förändring.

Det gångna året har varit politiskt utmanande och exceptionellt på många sätt. Vi gick till riksdagsval i april. Jag vill rikta ett stort, varmt tack till er alla, bästa kvinnoförbundare, som bidrog till kampanjen. Er insats är guld värd. Jag vill också tacka alla er som lade sin röst på en kvinnoförbundare i valet. 

Efter riksdagsvalet var det dags för regeringsförhandlingar. När förhandlingsresultatet stod klart var Svenska Kvinnoförbundet delat i frågan om Svenska folkpartiets medverkan i regeringen. Jag uppskattar att vi har kunnat och kan dela olika åsikter, tankar och känslor i denna situation. Nu behövs vår gemenskap, vi behöver styrka i vårt arbete för ett jämställt Finland. Svenska Kvinnoförbundet behöver vara en stark försvarare av flickors, kvinnors och minoriteters ställning och i alla lägen stå upp för dessa gruppers rättigheter i samhället. 

Året avslutas med att den finländska gränsen till Ryssland är stängd. Det här visar på hur oroliga tider vi lever i. Det är helt oacceptabelt att sårbara människor utnyttjas på det sätt som nu sker. Nu är det viktigt att Finland ser till att de mänskliga rättigheterna efterlevs och att rätten att söka asyl tryggas. Vi måste värna om rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna, samtidigt som den inre säkerheten självklart ska tryggas.

År 2023 har alltför många drömmar krossats och liv släckts i förtid. Rysslands fruktansvärda anfallskrig mot Ukraina fortsätter och i kriget mellan Israel och Hamas drabbas civila - barn och kvinnor - hårdast. Svenska Kvinnoförbundet kräver omedelbar vapenvila och obehindrad tillgång för humanitärt bistånd till Gaza. Kvinnor och deras familjer i Gaza måste få tillgång till mat,  vatten, el och säker tillgång till civila platser som sjukhus. 

I oroliga tider behövs goda ledare som vågar stå upp för rättvisa, mänskliga rättigheter och allas lika värde. 

Än en gång blir väntan till följande val inte lång, redan i januari är det presidentval i Finland. Jag uppmuntrar alla kvinnoförbundare att använda er röst i presidentvalet och lägga den på en kandidat som står för liberala värderingar och står upp för flickors och kvinnors rättigheter. I juni 2024 är det dags för EU-val. Här kommer Svenska Kvinnoförbundet aktivt att lyfta aktuella jämställdhetsfrågor i kampanjen och stödja våra egna kandidater i valet för att trygga SFP:s mandat i Europaparlamentet. 

Under det gångna verksamhetsåret har Svenska Kvinnoförbundet gjort många viktiga uttalanden och arrangerat seminarier kring aktuella teman. Vårt nya utbildningsprogram HerVoice som stöder kvinnors politiska ambitioner är en satsning som jag är speciellt glad över och förväntansfull inför. Tillsammans med Svenska Bildningsförbundet inleder vi våren 2024  ett högklassigt utbildningsprogram för kvinnliga politiker med tydliga ambitioner i sakpolitik, ledarskap och kommunikation. Du kan läsa mera om utbildningsprogrammet på våra SoMe-kanaler och på vår webbsida. Ansökningstiden pågår som bäst.

Bästa vänner, 

Bland det finaste vi kan ge varandra är tid och omtanke. Gemenskap och trygghet är tyvärr inget alla kan ta för givet, varken i vardagen eller i juletid. Det finns många frågor som vi måste fortsätta arbeta för men vi behöver också se till att ta hand om oss själva. Den feministiska kampen kräver kämpaglöd, och därför är det så viktigt att se till att vi orkar brinna för utan att brinna ut. Jag hoppas att du får en avkopplande, fridfull julhelg och att den spenderas precis så som du själv önskar. 

Jag vill avsluta med att understryka att det är en ynnest att få arbeta med er alla, att få vara omringad av engagerade, underbara kvinnoförbundare, ytterst sakkunniga och härliga tjänstekvinnor, ett fenomenalt presidium, en fantastisk förbundsstyrelse, aktiva lokalavdelningar och trogna feminister. Jag ser med iver fram emot vårt nästa verksamhetsår och våra feministiska gärningar under 2024!

Jag önskar dig en fridfull, god jul och ett gott, feministiskt nytt år!

Anita Westerholm
Förbundsordförande