Föreslå årets Fredrika Runeberg-stipendiat 

29.04.2024 kl. 19:58
Fredrika Runebergkommittén tar nu emot förslag på mottagare av årets Fredrika Runebergstipendium. Vi efterlyser människor som arbetar med anti-mobbning, mot våld och utanförskap 

Fredrika Runebergkommittén tar nu emot förslag på mottagare av årets Fredrika Runebergstipendium. I år vill vi lyfta upp samhällsmoderlighet i form av insatser som gjorts inom förebyggande arbete mot mobbning, våld och utanförskap, vi vill lyfta fram en grupp/person som jobbat för inkludering och trygghet.  

Känner du en person, grupp eller organisation som samhällsmoderligt jobbar inom förebyggande arbete mot mobbning, våld och utanförskap?   

Lämna in ditt förslag 

Fredrika Runebergkommittén tar nu emot förslag på mottagare av årets Fredrika Runebergstipendium. 

Du kan föreslå en person, arbetsgrupp eller organisation som jobbar eller verkar inom vilken sektor som helst. Det viktiga är att stipendiaten gör en tydlig, samhällsmoderlig insats för sina medmänniskor.  

Läs mer om stipendiet och se en lista på tidigare mottagare här.

Lämna in ditt förslag senast den 13 maj 2024 här.

Om Fredrika Runeberg-stipendiet

Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Stipendiet utdelas varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september. Mottagaren utses av en kommitté med representanter för:

  • Svenska kulturfonden,
  • Finlands svenska Marthaförbund,
  • Svenska Kvinnoförbundet,
  • Svenska folkskolans vänner

Tack för ditt förslag!

Stipendiekommittén