Bild på Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi ny vice ordförande för SFP

16.06.2024 kl. 16:00
Svenska folkpartiets partidag har idag valt Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi till ny vice ordförande för SFP. 

Mahdi betonade i sitt linjetal inför vice ordförandevalet att inkludering och mångfald inte bara är viktiga värden att omfamna, de är avgörande för vår framgång och överlevnad som samhälle.

- Hat och fruktan har ingen plats i vår offentliga debatt. Jag vill jobba för en kultur av öppenhet och tolerans, där mångfald ses som en tillgång. För mig handlar inkludering om att ge alla en plats vid borden där beslut fattas, för symbolisk inkludering har ingen verklig betydelse, sade Mahdi.

Ytterhögern utnyttjar ofta demokratiska processer för att skaffa politiskt inflytande. I en väl fungerande demokrati är det inte bara viktigt att alla röster hörs, utan också att de grundläggande demokratiska värderingarna skyddas.

- Jag tvivlar inte en sekund på att vi tillsammans ska fortsätta kämpa för ett samhälle som är demokratiskt, jämställt och jämlikt, där mänskliga rättigheter och rättsstatens principer är grundläggande värderingar, sade Mahdi.

- Vi står inför ekonomiska utmaningar som påverkar vår hälso- och sjukvård på många sätt. Som sjukskötare och vårdpolitiker har jag både politisk insikt och en djup förståelse för vardagen för både vårdpersonal och patienter, sade Mahdi.

Mahdis erfarenhet och kunskap inom vårdfrågor kommer att vara en värdefull tillgång när SFP navigerar genom de komplexa utmaningar vi står inför.

- Genom att förena våra krafter och arbeta tillsammans kan vi åstadkomma verkliga och varaktiga förbättringar i hälso- och sjukvården, avslutade Mahdi.

För tilläggsinformation:  
Ramieza Mahdi
045-669 3811