Blogg

På Kvinnoförbundets blogg publicerar vi inlägg som tangerar allt mellan himmel och jord i temaspåren jämställdhet och feminism, ibland skrivna av kvinnoförbundare, ibland av andra. Åsikter och perspektiv i bloggtexterna är skribenternas egna, inte förbundets.

 

Psykiskt våld måste kriminaliseras tydligt i lagstiftningen

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:25

Ett amningsvänligt arbetsliv

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:24

Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.03.2024 kl. 11:20

Vi måste stödja ungdomars välbefinnande

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:30

Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:25

Ett jämställt, starkt och trovärdigt försvar

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:20

Beskattning 

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:59

Självbestämmanderätten och jämlikhet ska säkerställas i steriliseringslagen  

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:42

Psykiskt stöd bör erbjudas efter missfall 

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2022Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:39

Oskyddat sex utan samtycke är en form av könsbaserat våld 

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 20222Läs mera »
25.04.2022 kl. 10:37

Målsägandestatus åt barn som bevittnat våld mot en närstående

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:42

Erbjud klimakterierådgivning vid hälsovårdscentralerna

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:40

En porrfri barndom för alla

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2021Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2021 kl. 12:37

Svenska Kvinnoförbundets vision 2030

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.09.2020 kl. 21:26

Ge gratis menskopp till alla elever och studerande

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.09.2020 kl. 21:24

Ge sjukdagpenning för arbetsrelaterad utbrändhet

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.09.2020 kl. 21:22

Sänk skatten för mens- och inkontinensskydd

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:54

Lagstifta om ett tredje juridiskt kön

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019 Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:52

Dags för jämställdhetsperspektiv i klimatpolitiken

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2019Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.03.2019 kl. 19:49

Alla barn bör ha möjlighet att vaccineras

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 11:09

Efter #metoo - hur vi skapar en utbildningssektor som är trygg och fri från trakasserier

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018Läs mera »
27.03.2018 kl. 11:03

Ny flaggdag: Edith Södergran och multikulturalismens dag

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:39

Föräldralediga bör inte straffas ekonomiskt för deltagande i kommunalpolitiken

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 13:37

Familjepolitisk helhetsreform

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017Läs mera »
07.04.2017 kl. 11:40

Bevara gruppstorlekarna och den subjektiva rätten till dagvård i kommunerna

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:55

Förändra lagstiftningen kring transkönade personer

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 14:20

Fastställ en minimiålder för äktenskap

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 14:19

Liberalfeminism - Svenska Kvinnoförbundets ideologiska plattform

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 14:18

Svenska Kvinnoförbundets Vision 2020

Proposition 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Helsingfors 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 14:17

Stärkta förebyggande satsningar på barns och ungas välfärd

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.04.2015 kl. 14:11

Ändring av straffpraxis gällande våld i nära relationer

Proposition till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014 och motion 40 till Svenska folkpartiets partidag 2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.05.2014 kl. 10:04

Proposition om jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
17.03.2013 kl. 17:00

Jämlik äktenskapslag i Finland

Proposition till årsmötet 2012Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.03.2012 kl. 09:59

Utveckla vårdledigheten

Proposition 1 till årsmötet 2011Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
28.03.2011 kl. 22:53

Svenska Kvinnoförbundets familjepolitiska program

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2010Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
18.03.2010 kl. 20:35

Bildande av en plattform för män inom Svenska Kvinnoförbundet

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2010Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
18.03.2010 kl. 20:35

Varje diskriminering är oacceptabel

- hur berörs kvinnor med funktionsnedsättningar? Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2009Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.04.2009 kl. 10:00

”Kvinnoförbundet som organisation - struktur och arbetssätt”

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2009Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
05.04.2009 kl. 10:00

Kvinnofrid

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2006 och motion 40 till partidagenLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
12.04.2006 kl. 10:00

Internationell kvinnosolidaritet och riktat bistånd

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2006 och motion 51 till partidagenLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
10.04.2006 kl. 10:00

Förlängd pappaledighet

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2005 och motion 16 till partidagen Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
09.04.2005 kl. 10:00

Samhället måste ta ansvar för att hindra mäns våld mot kvinnor

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2005 och motion 23 till partidagenLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.04.2005 kl. 10:00

Pornofieringen av det offentliga utrymmet

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2005 och motion 26 till partidagen Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
07.04.2005 kl. 10:00