Kvinnosyn och jämställdhet i Ryssland

08.03.2015 kl. 07:00
Insändare i HBL på internationella kvinnodagen 8.3.2015

Den historiska utvecklingen inom jämställdeten uppvisar stora förändringar i synen på kvinnan och familjen i mitt forna hemland,  Ryssland.

Från att har varit en föregångare i början av 1900-talet  gällande kvinnornas emancipation och deltagande i samhällsbygget på lika villkor, har landet nu landat i ett samhälle där kvinnas ställning är skör.

Men den 8 mars, internationella kvinnodagen, är likväl en helgdag i landet. Landet stannar upp och firar kvinnan, bokstavligen. Glada män med en bukett i ena handen och Sovetskoe schampanskoe i andra, lite generade men lyckliga kvinnor tar emot hyllningar i en hel dag.

I tal till kvinnan lyfter man hennes utmärka kunskaper i köket, hennes skönhet, flitiga arbete och framför allt att hon är en god mor.

Många år i Finland har fått mig att inse  att bakom alla dessa ord finns inga garantier för ett ekonomiskt oberoende, möjligheter till arbeteskariär eller en välförtjänad pension. Kvinnans lön i Ryssland är 60 % av mannens och våld i hemmet toppar statistiken.

Lyckligtvis finns det organisationer som jobbar med jämställdheten och lyfter upp frågorna på olika sätt  i Ryssland, och här ser jag stora möjlighter till samarbete och utbyte med Finland.

Tanja Ljungqvist

Vice ordförande, Svenska kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen