Blogg

På Kvinnoförbundets blogg publicerar vi inlägg som tangerar allt mellan himmel och jord i temaspåren jämställdhet och feminism, ibland skrivna av kvinnoförbundare, ibland av andra. Åsikter och perspektiv i bloggtexterna är skribenternas egna, inte förbundets.

 
Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm på riksdagshusets trappa

Anita Westerholm: Vi måste fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter!

Människors lika värde och rättigheter är någonting som borde vara en självklarhet, men tyvärr är det långt ifrån vår verklighet. Vi måste fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
22.08.2023 kl. 11:17
Bild på Svenska Kvinnoförbundets presidium med texten Svenska Kvinnoförbundet accepterar inte sexuella trakasserier, våld mot kvinnor eller rasism

Kvinnoförbundet accepterar inte sexuella trakasserier, våld mot kvinnor eller rasism

Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att regeringen ska bekämpa våld mot kvinnor, sexuella trakasserier och annat osakligt beteende. Vi förutsätter att regeringen tar fram ett jämställdhetsprogram för regeringsperioden och tilldelar det tillräckliga resurser.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.08.2023 kl. 10:38

Jämställdhetsfrågor måste vara på agendan

Internationella kvinnodagen infaller årligen den 8 mars för att uppmärksamma kvinnors utsatta situation världen över.Läs mera »
08.03.2022 kl. 14:21

Sexuellt våld är ännu idag en form av krigsmetod

Historiskt sett har våldtäkt använts som en form av vapen i krig, forskning visar att sexuella övergrepp ökar i krig och väpnade konflikter.Läs mera »
08.03.2022 kl. 14:17
Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm: Långsiktigt och systematiskt våldsförebyggande arbete krävs på alla nivåer!

Alla har rätt till ett liv i trygghet, till ett liv fritt från våld. Det här är någonting som tyvärr inte uppfylls i Finland. Våld mot kvinnor är ett av de största människorättsproblemen i vårt land. Den här veckan uppmärksammar vi FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
26.11.2021 kl. 00:00
Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: Stoppa sexuella trakasserier och sexismen!

Nu senast har sexuella trakasserier, förminskande av kvinnor och kvinnofientligheten inom räddningsväsendet i Finland skakat oss. Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är tyvärr inte ovanligt, och kvinnor har betydligt fler erfarenheter av sexuella trakasserier på arbetsplatserna än män. I dagens HBL skriver förbundsordförande Anita Westerholm om sexuella trakasserier på arbetsplatsen och vad vi kan göra för att nå verklig jämställdhet. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
04.11.2021 kl. 09:49
Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: Bra betyder inte acceptabelt!

På måndag, den 8 mars, går Internationella kvinnodagen av stapeln. Då uppmärksammas ojämställdhet och kvinnors situation världen över. Vi behöver tala mer om jämställdhetsproblemen, lyfta dem och hitta åtgärder, skriver förbundsordförande i Västra Nyland idag. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
05.03.2021 kl. 08:00

Den internationella landsbygdskvinnans dag, rural Finland 3.0

Idag firas den internationella landsbygdskvinnans dag (World Rural Women’s Day). Dagen firas den 15.10 och den är tänkt att uppmärksamma kvinnors betydelse för landsbygden, speciellt i tredje världen där kvinnors insatser för att bekämpa fattigdomen är klart avgörande i många fall. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
15.10.2019 kl. 08:46

EU, rättsstatens obevekliga försvarare

Globaliseringen och digitaliseringen har öppnat upp för alla former av exploatering av känslig information, maktförhållanden och resurser, säger Anna Jungner-Nordgren.Läs mera »
22.05.2019 kl. 10:13

Könskonsekvensbedömningar behövs, HUS!

Vi upplever att den finländska sjukvården inte förmår tillgodose kvinnors hälsa och behov i nödvändig utsträckning.Läs mera »
31.10.2018 kl. 09:50

Censurera inte brösten i hälsovården

Årligen insjuknar ca. 5000 kvinnor i Finland i bröstcancer, vilket gör bröstcancern till den vanligaste cancerformen i vårt land. Därför är det viktigt att kvinnor redan i ung ålder lär sig att undersöka sina bröst och att någon då lär ut metoderna, säger vice ordförande Lotta Keskinen tillsammans med förbundets jämställdhetspolitiska utskott.Läs mera »
12.10.2018 kl. 00:00

Åtgärda låga kvinnopensioner!

Kvinnopensionerna är i dag cirka 22 procent lägre än manspensionerna. I Nyland får en kvinna bara 74 cent av mannens euro. Många kvinnor är beroende av tvåsamhet för sin överlevnad. Läs mera »
13.04.2018 kl. 13:04

Kvinnoförbundet i Korsholm: Allas ansvar

Äldre människor och funktionshindrade som är i beroendeställning är speciellt utsatta, liksom också invandrare. Det är allas ansvar att behandla varandra väl, skriver Monica Asplund, ordförande Kvinnoförbundet i Korsholm i en insändare i Vasabladet.Läs mera »
18.01.2018 kl. 13:57

Behandlingen måste föregås av ett könsperspektiv

För en del flyktingkvinnor som sökt sig till Finland kan berättelsen om våldtäkt leda till att familjen vänder dem ryggen.Läs mera »
Katinka von Kraemer
12.01.2018 kl. 14:01

Debattartikel: Kön måste införas som grund i lagstiftningen för hatbrott

Studier ur ett intersektionellt perspektiv ger vid handen att en ännu mer utsatt grupp är unga kvinnor med minoritetsbakgrund.Läs mera »
18.09.2017 kl. 14:00

Kvinnor behövs i kommunalt beslutsfattande

Vi behöver beslutsfattare som lyfter jämställdhetsfrågor på agendan i kommunerna och som främjar att jämställdhetsperspektiv integreras i allt beslutsfattande. Både kvinnors och mäns sakkunskap är viktig för att skapa de nya framtida kommunerna med dess service till lokalsamhället.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
20.01.2017 kl. 12:53

Kvinnor behövs på kandidatlistorna

Det är bara om vi hjälps åt att bära ansvar, många tillsammans, som vi når goda resultat, hemma och i samhället. Det är inte rättvist att bara några få ska dra alla kvinnors lass i kommunalpolitiken, och det blir svårt att få kvinnorepresentanter på alla ställen där det borde finnas. Våga vara med och påverka, även om du inte är expert.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
18.01.2017 kl. 12:20

Vi måste få in fler kvinnor i kommunfullmäktige

Andelen invalda kvinnor i kommunfullmäktige måste växa. Nästa vår i april hålls det kommunalval. Beslutsfattarna i kommunen påverkar jämställdheten i praktiken och konkreta saker i invånarnas vardagsliv. Det är inte irrelevant vem som bestämmer om dem.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
03.10.2016 kl. 10:47

Sundqvist: Samma möjligheter för alla

Insändare i ÖT 13.3.2015 och Sydin 14.3.2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2015 kl. 10:17

Kvinnosyn och jämställdhet i Ryssland

Insändare i HBL på internationella kvinnodagen 8.3.2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.03.2015 kl. 07:00

Yvonne Vestberg Heino: Många är redan genusmedvetna

Insändare i Hbl 17.12Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
19.12.2014 kl. 10:21

Yvonne Vestberg Heino: Mer genusmedvetenhet på dagis

Insändare i Hbl 28.11Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
19.12.2014 kl. 10:15

Starka skäl för män att engagera sig feministiskt

Insändare i HBL 24.11.2014 Matilda Hemnell Petra Qvist-HämäläinenLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
24.11.2014 kl. 13:02

Carola Sundqvist: Bättre verktyg för jämställt föräldraskap

Insändare i Åbo Underrättelser 8.11.2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.11.2014 kl. 11:38

Kvinnornas lönedag

Insändare i åländska tidningar 30.10.2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
03.11.2014 kl. 09:47

Tanja Ljungqvist: Idag tar kvinnornas lön slut

Insändare i Västra Nyland på Kvinnornas lönedagLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
31.10.2014 kl. 13:37

Carola Sundqvist och Ida Schauman: Idag är det kvinnornas lönedag

Insändare i Åbo Underrättelser på Kvinnornas lönedag Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
31.10.2014 kl. 13:34

Anna Jungner-Nordgren: Kvinnornas lönedag

Insändare i HBL på Kvinnornas lönedag 31.10.2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
31.10.2014 kl. 13:20

Carola Sundqvist: Nyt puhutaan palkoista

Insändare på kvinnornas lönedag i Pietarsaaren Sanomat 31.10.2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
31.10.2014 kl. 09:59

Carola Sundqvist: Sannfinländarna odlar fördomar om feminismen

Insändare i HBL 16.10.2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
16.10.2014 kl. 14:17

Den ekonomiska krisen är inte könsneutral

Insändare i BBL, VBL, VN, ÅU och ÖT 22.5.2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
22.05.2014 kl. 10:11

Carola Sundqvist: Barnbidraget har betydelse för barnfamiljerna

Insändare i HBL 15.4.2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
15.04.2014 kl. 08:46

Carola Sundqvist: Straffa sexköp, inte de prostituerade

Insändare i HBL på jämställdhetsdagen 19.3.2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
19.03.2014 kl. 09:51

Anna Jungner-Nordgren: Rätten till abort hotas i Europa

Insändare i Vasabladet på internationella kvinnodagen 8.3.2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
10.03.2014 kl. 11:17

Tanja Ljungqvist: EU behöver fler feminister

Insändare i Borgåbladet och Västra Nyland på internationella kvinnodagen 8.3.2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
10.03.2014 kl. 11:11

Carola Sundqvist: Var kan man söka skydd?

Insändare i Österbottens tidning 25.11.2013Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.11.2013 kl. 11:14

Carola Sundqvist: I fjol blev dödssiffran sjutton

Insändare i Vasabladet 25.11.2013Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.11.2013 kl. 11:09

Tanja Ljungqvist: Ljus inte våld

Insändare i Västra Nyland 23.11.2013Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
23.11.2013 kl. 10:45

Yvonne Vestberg Heino: Vi måste reagera på våldet i närrelationer

Insändare i Åbo Underrättelser 23.11.2013Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
23.11.2013 kl. 10:43

Carola Sundqvist: Var kan man söka skydd?

Insändare i Borgåbladet 22.11.2013Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
22.11.2013 kl. 11:24

Carola Sundqvist: Sexköpslagstiftningen är en människorättsfråga

Petra Qvist-Hämäläinen
06.10.2013 kl. 12:07

Större förändringar behövs än justeringar i hemvårdsstödet

Insändare i ÖT 25.9.2013, VBL och ÅU 26.9.2013Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
30.09.2013 kl. 11:32

Sundqvist: Större förändringar behövs än justeringar i hemvårdsstödet

Insändare i Hbl 19.9.2013Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
19.09.2013 kl. 10:51

Anna Jungner-Nordgren: Att köpa sex är inte en rättighet

Insändare i HBL 17.9.2013Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
17.09.2013 kl. 09:29

Istanbulkonventionen bör ratificeras

Insändare i HBL på internationella kvinnodagen 8.3.2013Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
15.03.2013 kl. 14:30

Jämställdhet i kommunen

Insändare i Österbottens tidning och Borgåbladet på internationella kvinnodagen 8.3.2013Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.03.2013 kl. 14:27

Insändare på internationella kvinnodagen

Insändare i Västra Nyland på internationella kvinnodagen 8.3.2013 Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.03.2013 kl. 14:16

Ingripande räddar liv

Insändare i Syd-Österbotten 24.11.2012Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
26.11.2012 kl. 13:54

Ljus - inte våld

Insändare i Åbo Underrättelser 24.11.2012Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
26.11.2012 kl. 13:50

Ljus, inte våld

Insändare i Västra Nyland 22.11.2012Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
26.11.2012 kl. 13:29

För ett tryggare år 2012!

Insändarel i Österbottens tidning 2.1.2012. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
02.01.2012 kl. 11:53

Ljus - inte våld!

Insändare i HBL 25.11.2011Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.11.2011 kl. 14:18

Jämställt är lönsamt

Insändare i HBL 26.3.2011Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.03.2011 kl. 14:05

Arnautovic: Stirra inte på siffror

Insändare i VBL på jämställdhetsdagen 19.3.2011Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.03.2011 kl. 17:27

Laaksonen: Kön, makt och Canth

Insändare i VN och BBL på jämställdhetsdagen 19.3.2011Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.03.2011 kl. 10:56

Sundqvist: Jämställdhet är ett val

Insändare i VBL och ÅU på jämställdhetsdagen 19.3.2011Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.03.2011 kl. 10:51

Emina Arnautovic: Kvinnodagen, en symbol för jämställdhet

Insändare i ÖT på Internationella kvinnodagen 8.3.2011Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.03.2011 kl. 13:09

Carola Sundqvist: Än behövs kvinnorörelsen

Insändare i ÖT på Internationella kvinnodagen 8.3.2011Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.03.2011 kl. 11:05

Bilden av kvinnor i media är inte en andra klassens fråga

Insändare i VBL 19.6.2010Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
19.06.2010 kl. 11:50

Emina Arnautovic: Vi kan inte ändra andra än oss själva

Insändare i HBL 13.6.2010Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.06.2010 kl. 13:50

Allt var inte bättre förr

Insändare om sambeskattning av förbundsordförande Sara Eklund i Vasabladet 27.9.2009Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
30.09.2009 kl. 00:00

Ge din röst åt en kvinna!

Insändare 15.10.2008Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
15.10.2008 kl. 00:00

Ett intolerant och ojämställt förslag!

Insändare av förbundsordförande Sara Eklund som svar på von Troil (Hbl 10.6).Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
16.06.2008 kl. 00:00

Allmän vårdplikt för vem?

Insändare av Fredrika Wickström, ordförande för Kvinnoförbundets lokalavdelning i Karisnejden som svar på von Troil (Hbl 10.6).Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
16.06.2008 kl. 00:00

Jämställdhet ger hållbar utveckling

Insändare på Internationella Kvinnodagen 8.3.2008Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.03.2008 kl. 00:00

Förebilder istället för bortförklaringar

Insändare i HBL 18.1.2008 som svar till Stockmanns vd Hannu PenttiläLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
18.01.2008 kl. 00:00

Stockmann valde bort kvinnorna

Insändare i HBL 12.1.2008Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
12.01.2008 kl. 00:00

Straffa inte ensamförsörjarna!

Insändare i HBL 29.9, ÅU 6.10, ÖN 6.10 och Bbl 9.10Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.09.2007 kl. 00:00

Börja med att förbättra dagvårdssystemet

Insändare VBL 6.6.2007Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.06.2007 kl. 00:00

Möjlighet till alternativ är jämställdhet

Insändare HBL 5.6.2007Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
05.06.2007 kl. 00:00

Jämställdhet gagnar alla

Insändare HBL 28.5.2007Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
28.05.2007 kl. 00:00

Var är solidariteten och rättvisan?

Insändare HBL 8.5.2007Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.05.2007 kl. 00:00

Flexibla arbetstidsarrangemang måste bli ännu vanligare!

Insändare HBL 26.1.2007Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
26.01.2007 kl. 00:00

Dyrt för samhället och individen

Insändare HBL 25.11.2006Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.11.2006 kl. 00:00

Visst har vi socialt samvete!

Insändare i HBL 18.10.2006Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
18.10.2006 kl. 00:00

Minimimoderskapspenningen fortfarande ett problem

Insändare i HBL 11.9.2006Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
11.09.2006 kl. 00:00

Idrottsfolket behövs i kampen mot människohandel

Insändare HBL 9.6.2006Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
09.06.2006 kl. 00:00

Kvinnoförbundet lyfter naturligtvis fram kvinnor

Insändare, HBL 25.5.2006, VBL 27.5.2006, JT 2.6.2006Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.05.2006 kl. 00:00

Mord utan heder

Insändare i HBL 8.5.2006Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.05.2006 kl. 00:00

Hundra år av förändringsarbete

Insändare HBL 8.3.2006Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.03.2006 kl. 00:00

Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år

Insändare ÅU 8.3.2006Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.03.2006 kl. 00:00

100 år av rösträtt och möjlighet att påverka

Insändare VBL 8.3.2006Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.03.2006 kl. 00:00

Öppna medlemstidningen!

Insändare HBL 21.02.2006Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
21.02.2006 kl. 00:00

Kvinnor särskilt utsatta i HIV-epidemin

Insändare HBL 17.12.2007Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
17.12.2005 kl. 00:00