Mord utan heder

08.05.2006 kl. 00:00
Insändare i HBL 8.5.2006
Enligt vad Helsingforspolisen befarar (Hbl 1.5.06) kommer det snart att ske hedersmord också i Finland.

Begreppet hedersmord är kanske nytt i Finland men fenomenet behöver däremot inte vara det. Med största sannolikhet har det redan skett s.k. hedersmord i vårt land utan att man definierat det i sådana termer. Och vad är det egentligen för skillnad på mäns våld mot kvinnor från andra kulturer och finländska mäns våld mot kvinnor?

Det finns ingen orsak att bygga murar mellan andra kulturers män och kvinnor och finländska män och kvinnor, mellan oss och dem, mellan våld och våld och mord och mord. Mäns våld mot kvinnor måste motarbetas i alla dess uttryck, också det finländska. Det är lätt att fördöma det våld som man förklarar med andra kulturers sedvänjor. Samtidigt glömmer man bort att den finländska kulturen också är en kultur, en våldsam sådan. Ser vi till statistiken i vårt land framgår att mer än 50 000 kvinnor misshandlas årligen och flera tiotals kvinnor årligen dör som följd av detta besinningslösa våld. Kultur krockar med lagen varje dag i detta land så länge statistiken talar sitt tydliga språk.

Ingen kultur, ingen tradition, kollektiv enhet eller kvinnosyn, varken den finländska eller någon annan, berättigar till någon handling som strider mot finländsk lag. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och dessa står över religiösa bud, traditioner, kultur, hat, heder och förlegad kvinnosyn.

I Sverige har hedersrelaterat våld diskuterats länge. Där finns redan martyrer relaterade till hedersbegreppet så som Fadime, Sara och Pela. Dessa kvinnors död borde fungera som väckarklocka också för oss i Finland, utan att vi måste invänta ?egna? offer. Sakkunskap och traditioner att jobba mot det hedersrelaterade våldet finns i vårt västra grannland och kan vägleda oss i Finland att på ett effektivt sätt sköta integreringsprocessen och förhindra förtrycket av kvinnor. Vi skall inte invänta med att få etikettsätta det första hedersmordet i Finland utan istället förhindra det.

Det är dags att handla genom att se till att rättssäkerheten garanteras alla kvinnor i Finland oberoende av bakgrund, uppväxtförhållanden eller familjesituation och att all godtycklig lagtolkning förhindras. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor där även det hedersrelaterade våldet kan inkluderas är en viktig del av kampen för alla människors fri- och rättigheter.

Svenska Kvinnoförbundet r.f
Arbetsutskottet (2.5.2006)
Petra Qvist-Hämäläinen