Emina Arnautovic: Kvinnodagen, en symbol för jämställdhet

08.03.2011 kl. 13:09
Insändare i ÖT på Internationella kvinnodagen 8.3.2011

Kvinnodagen uppmärksammas på olika sätt i olika länder. I socialistiska länder firas den med pompa och ståt. Den har alltid varit en glädjedag där. Dagen som symboliserar kvinnornas rättigheter. I Finland har kvinnodagen blivit mera uppmärksammad på senare år men budskapet har alltid funnits där. I mer än hundra år har vi kämpat för jämställdhet och det har lett till ekonomiska, sociala och politiska framsteg i vårt samhälle. Fastän jämställdheten är så långt framskriden i Norden och i Finland, finns det ännu mycket kvar att göra. Det krävs ytterligare ansträngningar för att jämna ut löneskillnader, för att uppnå jämställdhet på arbetsmarknaden och en möjlighet att förena familj och yrkesliv. Det mest jämlika skulle vara att fördela kostnaderna för föräldraledigheterna jämnt mellan alla. Våld mot kvinnor förekommer också i vårt land, i mycket större utsträckning än vi vill erkänna. Det är klart att vi behöver mera resurser för att minska våld mot kvinnor.

Jag kan ändå inte låta bli att förundras över hur långt vi har kommit i vår kamp för jämställdheten och jag är säker att vi så småningom kommer fram till målet. Jämfört med många andra länder har vi ett försprång, tack vare de handlingskraftiga kvinnor och män som har kämpat för jämställdheten i många, många år.

I många länder är kvinnornas situation mycket svår. Jämställdheten mellan könen är någonting mycket avlägset. Kampen för demokrati och revolution sprider sig i arabländerna och jag hoppas att den också innefattar kvinnornas rättigheter. Jag tror att vi alla har uppmärksammat att det är allt fler kvinnor som finns i täten för protesterna och det är en enorm inspiration och ett stort steg framåt!

Vi kommer att minnas år 2011 som revolutionernas år. Det som nu händer i Tunisien, Jemen, Bahrain, Egypten, och i Libyen ger mig hopp om att kvinnor och män kommer att ta chansen att skapa en tillvaro där de kan vara socialt, ekonomiskt och politiskt fria och jämlika. Dessa händelser borde också påminna oss om vad vi redan har. Verktygen för att kunna påverka vår situation finns redan i vårt land, därför att någon redan har fört revolution för det. Nu gäller det bara för oss att använda dem.

Emina Arnautovic
vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet
 

Petra Qvist-Hämäläinen