Flexibla arbetstidsarrangemang måste bli ännu vanligare!

26.01.2007 kl. 00:00
Insändare HBL 26.1.2007

En flexibel arbetsmarknad har varit ett politiskt mantra, som upprepats om och om de senaste åren. Ändå finns det fortfarande få alternativ för den som vill jobba, men som inte av någon orsak kan ta emot heltidsarbete.

Vi måste i Finland komma bort från föreställningen att heltidsarbete eller inget arbete alls är de enda alternativen. Likaså måste vi lära oss att se på arbetsdagen och –veckan annorlunda än nu. Nu tycker vi att allt som inte är 8-17 och måndag till fredag är lite speciellt, några yrken undantaget givetvis. Vi bör sträva efter ett arrangemang som ger möjlighet till individuella lösningar. Genom ett flexiblare system gör vi det lättare för föräldrar, äldre och sjukskrivna att delta i arbetslivet. Det skall inte vara så att den som ber om förkortad arbetstid eller tillfälligt deltidsarbete skall anses ställa till det för andra på arbetsplatsen eller att den personen gör samma arbete som tidigare, men på kortare tid.

T.ex. systemet med förkortad arbetstid för föräldrar fungerar redan mycket bra på många arbetsplatser och branscher, men fortfarande behövs en attitydförändring för att detta skall bli verklighet i alla branscher. Idag har vi dessutom den teknik som behövs för att det skall vara möjligt att arbeta varierande tider och på distans. 

För många föräldrar är t.ex. den optimala lösningen ifråga om att kombinera arbete med familj förkortad arbetstid eller deltidsarbete. Här behövs förändringar också inom dagvården för att det hela skall gå ihop. Det har påtalats att det behövs mera halvdagsplatser på dagis och det stöder jag varmt. Andra alternativ som lagts fram är öppna daghem och ”parktants”verksamhet. Man skall inte behöva känna sig som om man förstör det för andra om man har sitt barn på halvdagsdagvård istället för på heldagsdagvård.

I grund och botten handlar det om att tänka i nya banor och att kunna och våga tänka i olika banor för olika arbetstagare i olika livsskeden och för olika sorters familjer. Vi måste komma ifrån det traditionella sättet att se på en arbetsdag eller en arbetsvecka.

Lotte Granberg-Haakana
Vice ordförande

Petra Qvist-Hämäläinen