Kvinnoförbundet lyfter naturligtvis fram kvinnor

25.05.2006 kl. 00:00
Insändare, HBL 25.5.2006, VBL 27.5.2006, JT 2.6.2006
Svenska Kvinnoförbundets verksamhet har under sina snart 100 år på olika sätt handlat om att stöda kvinnor i politiken. Det har innefattat allt från rösträttskamp till ett arbete med att få en kvinnlig representation på politikens alla områden och nivåer. Det är ett arbete för rättvisa, jämställdhet och inte minst demokrati. Att Svenska Kvinnoförbundet stöder och för fram kvinnorna i Sfp:s ordförandeval är ingen nyhet utan en självklarhet lika uppenbar som att ett ungdomsförbund stöder unga kandidater eller att ett svenskt parti för fram svenska kandidater. Naturligtvis tvingar Kvinnoförbundet ingen att rösta på något särskilt sätt men det vore väl märkvärdigt om ett kvinnoförbund plötsligt glömde bort könsaspekten.

Vid Sfp:s partidag i juni har vi tidernas chans att få en kvinna som ordförande efter exakt 100 år av manligt ledarskap. Det förefaller orimligt att denna hundraåriga manliga svit undgår att kritiseras för att vara könsdiskriminerande, medan Kvinnoförbundets arbete med att föra fram en kvinna även på partiets högsta politiska nivå anklagas för att blint fokusera på kön. Att Sfp endast haft manliga ordföranden betyder inte att det under alla dessa år inte skulle ha funnits kompetenta kvinnor för posten. Det håller säkert alla med om. Varför en kvinna dock aldrig valts får var och en bilda sig sin egen uppfattning om. Nu har vi i alla fall möjligheten att välja en erfaren, kompetent och kvalificerad ordförande - som dessutom är kvinna. Kvinnoförbundet önskar och jobbar naturligtvis för att dessa meriterande egenskaper hos de kvinnliga kandidaterna skall lyftas fram på ett rättmätigt sätt och inte hamna i skymundan såsom kvinnors kompetens ofta gör.

Jennie Westlund
Agneta Udd-Saarela
Svenska Kvinnoförbundet r.f.
Petra Qvist-Hämäläinen