Börja med att förbättra dagvårdssystemet

06.06.2007 kl. 00:00
Insändare VBL 6.6.2007

Barnens rätt till trygghet är en av grundstenarna i ett fungerande samhällssystem. Svenska Kvinnoförbundet anser att den subjektiva rätten till dagvård är en sådan byggsten och bör försvaras med barnens bästa i åtanke. Den subjektiva rätten inkluderar utöver rätten till heldagsvård, alternativ i form av hemvårdsstöd och privat dagvårdsstöd.

Olika system i samhället kan alltid utvecklas och förbättras. Vad gäller diskussionen om dagvården vill Kvinnoförbundet lyfta upp viktiga ingredienser som subjektiv rätt, alternativrikedom, flexibilitet, jämlikhet och vilja att förbättra systemet.

Diskussionen koncentrerar sig för tillfället främst till avgifterna. En förhöjning av avgifterna löser inte direkta saker som istället kunde lösas genom större flexibilitet och alternativrikedom. Exempelvis för ensamförsörjarna behöver systemet vara flexibelt och utformat så att man får vardagen att gå ihop. Det samma kan gälla för studerande, snuttjobbande föräldrar osv.

Kommunerna borde i högre utsträckning än nu kunna erbjuda alternativ och komplement till heldagsvård i form av grupper inriktade på halvdagsvård, lekskole- och klubbverksamhet. Det bör också göras möjligt att tillfälligt välja halvdagsvård eller att barnet stannar hemma, i de fall där ena föräldern är hemma för en tid t.ex. på grund av föräldraledighet, utan att man går miste om den dagvårdplats man har. Så som systemet nu fungerar i många kommuner vågar man inte avstå från den dagvårdsplats man har, eftersom det inte kan garanteras att barnet får fortsätta i just den gruppen.

I första hand kunde dylika brister i ett i övrigt fungerande system åtgärdas. Vi ser det som en förutsättning för goda resultat att man fokuserar på att förbättra systemet snarare än på att införa nya eller höjda avgifter för att eliminera det oflexibla systemets konsekvenser.  Det viktigaste är att det finns alternativ och valmöjligheter för familjernas och barnens bästa.

 

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Arbetsutskottet

Sara Eklund ordförande

Lotte Granberg-Haakana, Ann-Christine Forsell, Camilla Sandell, Christina Yrjölä-Lindgrén, Gunilla Wickstöm-Toukkari, Ann-Sofie Smeds-Nylund

Petra Qvist-Hämäläinen