Öppna medlemstidningen!

21.02.2006 kl. 00:00
Insändare HBL 21.02.2006
Vi känner inte igen vårt parti Sfp i Monica Ålgars kolumn (Hbl 17.2). Nato och fiskodlingar är bara två av många viktiga frågor för vårt parti. SU och Kvinnoförbundet är en del av partiet och de frågor som våra förbund driver är också en väsentlig del av partiets politik. Det finns gott om krafter som jobbar för både förändring och föryngring, och vi vill inte höra att vi inte finns. Liksom unga och kvinnor i alla andra finländska politiska partier arbetar vi också mot stagnation. Stagnationen är i sjävla en viktig orsak till att vi gått med i partiet - inte för bidra till den, utan för att motverka den.

Om Ålgars öppnat senaste nummer av Svensk Framtid så hade hon kunnat läsa om hur SU driver frågan om alla kvinnors rätt till assisterad befruktning. Ett resultat av kvinnoförbundets politik är att Sfp som enda parti har ett partidagsbeslut på att sexköp bör kriminaliseras. Vad gäller miljöfrågor har SU alltid varit en drivande kraft. Ett exempel på det är vårt Östersjöseminarium som ordnas nästa vecka där olika miljöorganisationer deltar. Så det känns väldigt konstigt att höra att man inte inom Sfp driver jämställdhets-, sexual- eller miljöfrågor. Vidare verkar det underligt att säga att fiskodlingar inte intresserar, men i nästa andetag kräva en skarpare miljöpolitik.

Svenska frågor är fortsättningsvis Sfp:s kärna. Att arbeta för vårt modersmåls ställning i Finland är ryggraden i vår politik. Men samtidigt behövs också skarpare linjedragningar i andra politiska frågor. Sfp är inte bara ett parti utan också en folkrörelse och det präglar samtidigt partiets politik. Högt i tak och brett mellan väljarna betyder att utmaningarna är stora - men absolut inte oöverkomliga.


Lotte Granberg-Haakana
Vice ordförande
Svenska Kvinnoförbundet

Anna Bertills
Förbundsordförande
Svensk Ungdom

 

Petra Qvist-Hämäläinen