Förebilder istället för bortförklaringar

18.01.2008 kl. 00:00
Insändare i HBL 18.1.2008 som svar till Stockmanns vd Hannu Penttilä


I min förra insändare (Hbl 11.1) efterlyste jag en förklaring från Stockmanns sida beträffande deras val av styrelse till det nya dotterbolaget Lindex. Vd Hannu Penttiläs svar (Hbl 15.1) är dock mera bortförklarande än belysande. Den enda ljuspunkten är att han erkänner Stockmanns bristande insikt i hur styrelsetillställningen skulle uppfattas och att kommunikationen av administrationsfrågor ska förbättras i framtiden. Att innehållet i besluten bör tänkas igenom lika mycket som framställandet av dem framgår inte.

Penttiläs ursäkter till förfarandet har jag hört förut och de tillfredsställer inte. Att styrelsen inte har något att göra med verksamheten i detta skede kan vara korrekt. Trots det är det styrelsen som leder bolaget och har det yttre ansvaret. Om en totalt mansdominerad styrelse tillsätts blir signalen att det finns endast män som är kompetenta eller att endast män är önskvärda, vilket är totalt oacceptabelt. Att inte inkludera kompetenta kvinnor är ett tecken på likgiltighet och ignorans. Jag hoppas att Stockmann trots detta tycker att jämställdhet är viktigt både som sådan och som konkurrensfördel.

Påståendet att kunderna förstår vad saken gäller, att de rycker på axlarna inför styrelsevalet och ser till att försäljningen ökar, är direkt nedvärderande. Många är de kvinnor och män som liksom jag haft ett bättre intryck av Stockmanns principer än agerandet i denna affär ger belägg för. Det är vars och ens eget beslut att fortsätta eller inte fortsätta köpa produkterna. Frågan är hur försäljningen skulle ha ökat om Stockmann skulle ha brytt sig om att vara en förebild i fråga om hur styrelseval kan skötas snyggt, jämställt och modernt.

Ökad jämställdhet i vårt land och inom näringslivet uppnås inte av sig själv utan genom samhällsdiskussion, attitydförändringar, medvetna beslut och goda exempel. Jag hoppas att denna debatt fortsätter och att Stockmann väljer att vara en förebild i fortsättningen. På det sättet nås resultat - inte genom bortförklaringar.

Sara Eklund
Ordförande Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen