Stockmann valde bort kvinnorna

12.01.2008 kl. 00:00
Insändare i HBL 12.1.2008

I slutet på föregående år köpte Stockmann mer än 96 % av aktierna det välkända svenska företaget Lindex som därmed bytte ägare och blev ett dotterbolag inom koncernen. Vid en extrainsatt bolagsstämma valdes en ny styrelse för Lindex och detta val har orsakat stora rubriker i Sverige men inga i Finland, till min stora förvåning. Den förra styrelsen bestod av sju medlemmar varav tre var kvinnor och fyra män. Till styrelsen hörde också två arbetstagarrepresentanter samt två suppleanter varav en suppleant var man. I samband med ägarbytet sades alla tidigare styrelsemedlemmar upp och i deras ställe valdes fyra finländska herrar och Lindex verkställande direktör Göran Bille. Den nya styrelsen består således enbart av män, med undantag av de två arbetstagarrepresentanterna som är kvinnor. Lindex kunde tidigare stoltsera med stark kvinnorepresentation i sin styrelse. Att Stockmann inte prioriterat att bibehålla de befintliga kvinnliga ledamöterna eller ens rekrytera nya är mycket anmärkningsvärt. Jämställd representation i ledande organ, också inom bolag, är viktig och rekommenderas varmt. Den manliga dominansen i styrelsen är speciellt iögonfallande eftersom Lindex koncept och produkter riktar huvudsakligen till kvinnor.

Även representationsförhållandena i Stockmanns styrelse och ledningsgrupp, som har det operativa ansvaret för Lindex, lämnar mycket att önska. Stockmanns styrelse består av 5 män och två kvinnor samt två manliga representanter för arbetstagarna. Ledningsgruppen består av 6 män och två kvinnor.

Stockmanns agerande får klart underkänt och jag hoppas på en förklaring samt på mer jämställd representation i koncernens ledande organ inom en nära framtid. Kompetenta kvinnor finns. Dags för bättring, Stockmann!

Sara Eklund
Ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen