Minimimoderskapspenningen fortfarande ett problem

11.09.2006 kl. 00:00
Insändare i HBL 11.9.2006

I HBL kan man fredagen den 1 september läsa om att papporna får höjd föräldrapeng och att två av tre finländare anser att kvinnor har sämre möjligheter än män att göra karriär, detta främst på grund av familj. Det nu aktuella lagförslaget som jämnar ut kostnaderna för föräldraledigheterna mellan arbetsgivarna är ett mycket välkommet steg på vägen mot ett mera jämställt samhälle, där båda föräldrarna lika naturligt tar ut föräldraledighet i olika skeden. Småningom blir det kanske en allmänt accepterad tanke att kostnaderna för föräldraledighet skall finansieras av alla gemensamt och inte bara av de kvinnodominerade branscherna.

Lagförslaget som nu getts till riksdagen förbättrar situationen för de föräldrar som är i arbetslivet och som har en inkomstbunden föräldrapenning. Det är bra att en högre förmån hör ihop med arbete, det är ganska naturligt och det motiverar till arbete. Däremot hjälper förslaget inte upp situationen för dem som har de sämst ställt, de som lever på minimimoderskapspenning.

Det inte alltid så att man väljer att vara utan arbete, eller att man väljer att leva på minimimoderskapspeng. Vårt socialskydd finns till för att ta hand om och stöda människor i svåra livssituationer. Vi säger också att ingen skall falla genom det sociala skyddsnätet. Minimimoderskapspenningen idag är på en sådan nivå att risken att falla igenom är uppenbar. Den måste höjas till en sådan nivå att man kan leva på den. Åtminstone får den inte vara lägre än den lägsta ersättningen för arbetslöshet, vilket den är nu. Det är verkligen pinsamt att minimimoderskapspengen inte justerats i samma takt som andra sociala stöd under de senaste åren. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och med något slags ekonomisk grundtrygghet är det mycket lättare att klara familjens vardag. Vi måste klarare visa att vi prioriterar och uppskattar barn i vårt samhälle. Hur slitet det än låter så är barnen faktiskt framtiden.

 

Lotte Granberg-Haakana
Helsingfors

  

Petra Qvist-Hämäläinen