Carola Sundqvist: Än behövs kvinnorörelsen

08.03.2011 kl. 11:05
Insändare i ÖT på Internationella kvinnodagen 8.3.2011

Internationella Kvinnodagen

För 100 år sedan deltog över en miljon människor i möten och demonstrationer för att bland annat få slut på diskrimineringen på arbetsmarknaden. Nu 100 år senare arbetar Svenska Kvinnoförbundet fortfarande utgående från principen jämställt är lönsamt. Det lönar sig att ha jämn fördelning mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden både när det gäller olika nivåer och olika yrkeskategorier.

Fortfarande förekommer det att till exempel gravida kvinnor råkar ut för diskriminering i samband med arbetssökande. Enligt lag är detta förbjudet, men hur många gravida kvinnor orkar överklaga felaktiga beslut? Dessutom är det inte lätt att hitta information om hur man överklagar en diskriminering.

Livets olika delar måste gå att kombinera på ett smidigt sätt. Det måste finnas möjligheter både för kvinnor och för män att lösa vardagspusslet så att arbetsliv och privatliv går att kombinera på ett tillfredsställande sätt. Förkortade arbetsdagar är vanliga speciellt inom kvinnodominerade branscher. Förkortad arbetstid kan vara en möjlighet men även en kvinnofälla om den inte är självvald. Ett annat område där det fortfarande behövs åtgärder för att uppnå lika möjligheter för kvinnor och män på arbetsmarknaden är omotiverade visstidsanställningar.

Kvinnorörelsen behövs fortfarande för att lyfta fram jämställdhetsfrågor i samhällsdebatten. Vi inom Svenska Kvinnoförbundet har i över 100 år arbetat för jämställdhet. Det finns orsak för oss att högtidlighålla denna internationella kvinnodag, inte minst för att påminna oss alla om att vi fortfarande, även i Finland har en bra bit kvar till målet.

Jag önskar er alla er riktigt trevlig kvinnodag!

Carola Sundqvist
Svenska Kvinnoförbundet / SFP

 

Petra Qvist-Hämäläinen