Sundqvist: Jämställdhet är ett val

21.03.2011 kl. 10:51
Insändare i VBL och ÅU på jämställdhetsdagen 19.3.2011

Jämställdhetsdagen firas lördagen den 19 mars på Minna Canths födelsedag. Aktuella områden där jämställdheten i större utsträckning bör uppmärksammas finns det flera av. Enligt de senaste utredningarna är kvinnans euro fortfarande värd endast 82 cent. Regeringens likalönsprogram, som påbörjades för fyra år sedan, har som målsättning att kvinnans euro ska vara värd 85 cent år 2015. Fortsätter utvecklingen i samma takt som hittills kommer vi inte att nå detta mål. Vi måste med andra ord effektivera förverkligandet av likalönsprogrammet för att nå märkbara resultat.

En reform av föräldraledigheterna skulle i bästa fall utgöra en win-win situation för både barn och föräldrar. En förlängning av föräldraledigheten skulle innebära att båda föräldrarna kan vara hemma en längre period med barnet. En jämnare delad föräldraledighet skulle dessutom påverka kvinnornas löneutveckling i en positiv riktning och samtidigt ge en mer jämställd arbetsmarknad. När löneskillnaderna jämnas ut betyder det i framtiden också minskade pensionsskillnader mellan kvinnor och män.

Ett annat område där större uppmärksamhet bör fästas vid jämställdhet är fördelningen av styrelseposter i börsnoterade bolagsstyrelser. Här är jämställdheten fortfarande i barnskor. År 2008 fanns det kvinnor i styrelserna i hälften av alla bolag och två år senare hade 2/3 av bolagen kvinnor på styrelseposter. I fjol var kvinnornas andel i de börsnoterade bolagsstyrelserna bara 17 procent medan motsvarande siffra var 42 procent i Norge, där man har infört lagstadgad kvotering. I Finland gäller sedan 2008 en corporate governance-rekommendation om att börsbolagens styrelser bör ha medlemmar av båda könen. Denna rekommendation är ett verktyg i arbetet för att nå målsättningen om jämställdhet även på detta område.

Jämställdhetsdagen påminner oss om att tänka på och agera för jämställdhet på alla samhällsnivåer, såväl inom familjen som på arbetsmarknaden.

Carola Sundqvist
Svenska Kvinnoförbundet / SFP

 

 

 

Petra Qvist-Hämäläinen